Lansering av SÅKORNET

Tirsdag 11. juni lanserer Alliansen ny landbrukspolitikk artikkelsamlingen “Såkornet” på Sound of Mu i Oslo. “Vi ønsker å presentere alternativer til dagens tenkemåte i landbruks- og matpolitikken”, sier leder Øyvind Aukrust.

 

Alliansen ny landbrukspolitikk er en sammenslutning av 11 ungdomspartier, miljø- og solidaritetsorganisasjoner som jobber for å fremme nye perspektiver i landbruksdebatten. Organisasjonene har blant annet til felles at de ønsker å basere jordbruket på norske ressurser, samt å bedre bøndenes lønnsvilkår.

 

“Skal vi fornye landbrukspolitikken kreves et annet tankesett enn det eksisterende. Vi må i større grad løfte frem konsekvensene av kraftfôrråvareimporten i debatten. Samtidig må vi diskutere hvordan vi kan legge om produksjonsapparatet for å i større grad basere landbruket på norske ressurser.”, sier Aukrust.

 

Alliansen ble stiftet for litt over ett år siden, og har som formål å spre kunnskap om alternativer til dagens landbruks- og matpolitikk. I artikkelsamlingen “Såkornet” har de samlet bidrag fra flere forfattere, inkludert Erik Reinert, Svenn Arne Lie og Merethe Furuberg som alle gjester arrangementet for å snakke om deres bidrag til artikkelsamlingen.

 

“Formålet med artikkelsamlingen er å stimulere til økt debatt, men i en ny retning. Det er derfor vi har valgt navnet, “Såkornet”. Vi ønsker at ideene som presenteres skal være såkorn for en debatt som tar innover seg flere perspektiver ved landbruket og som makter å finne løsninger på dagens problemer ut fra et ressursmessig bærekraftig perspektiv”, sier Aukrust.

 

Les referat fra møtet hos Kulturverk