Landbruk for fremtiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan fremtidsvisjoner defineres i en prinsipp- og formålsparagraf for biologisk-dynamisk jordbruk som vil fremme utbredelsen av biologisk-dynamisk i verden? Dette ble iherdig diskutert da medlemmene av det internasjonale Demeter møttes i England fra 17. til 22. juni i år. I forkant hadde 39 delegasjoner fra 20 land besøkt mønsterbruk og produsenter for å få førstehåndsinntrykk av Demeter-produksjon og handel.  Sosiale og filosofiske nøkkelaspekter, både fra praktiske og teoretiske områder, var også grunnlaget for workshop og diskusjoner.

Formålsparagraf-diskusjonen ansees som grunnleggende for koordineringen av den biologisk-dynamiske bevegelsen, både for interne beslutningsprosesser og for hvordan det presenteres for samfunnet. Delegasjoner arbeidet intenst for å finne et felles idégrunnlag og formuleringer med et forståelig språk. Disse formuleringene vil bli avsluttet i løpet av det kommende året og videreformidlet.

 

153 205 hektar biologisk-dynamisk jordbruk
Internasjonale Demeter ser med optimisme på fremtiden der stadig voksende områder dyrkes biologisk-dynamisk. For øyeblikket er 153,205 hektar Demeter-sertifisert i verden. De positive konsekvensene for jorda, for globale klimaendringer og for ernæring til menneskeheten er betydelige og svært motiverende.

 

Demeter Spania nytt medlem i Demeter International
I tillegg til aktuelle temaer som standarder og varemerking, ble Asociación de Agricultura Biodinámica de España (AABE – Demeter Spain) antatt som fullverdig medlem av Internasjonale Demeter etter en fullstendig og vellykket sertifiseringsprosess. Internasjonale standarder for Aquaculture and Infant Milk Nutrition ble også godkjent.

 

Om Demeter International
Demeter International holder årlige møter i juni for et internasjonalt samarbeid mellom de ulike biologisk-dynamiske aktivitetene. I år ble møtet avholdt ved The Field Centre, Ruskin Mill, Nailsworth, Gloucestershire, England, organisert av Biodynamic Assosciation (UK), et samlet organ for Demeter og biologisk-dynamiske virksomheter i Storbritannia. The Field Centre er et senter for praktisk og akademisk opplæring og forskning basert på arbeidet til Rudolf Steiner. Lokalene er i seg selv en visuell manifestering av forholdet mellom mennesker til naturen, kosmos, jord og tid.