Kurs i planteforedling 25.-26.november

Bli med videre for å styrke norsk sortsutvikling innen økologiske grønnsaker!

I februar 2016 arrangerte vi kurs i planteforedling innen grønnsaker. Da hadde vi besøk fra den erfarne økologiske planteforedleren Ulrike Behrendt fra Tyskland. Nå inviterer vi til et nytt og videreførende kurs 25.–26. november 2016, denne gangen med den erfarne økologiske planteforedleren Jan Velema fra Nederland, og med bidrag fra norske ressurspersoner.
Kurset er beregnet på deg som er interessert i utvikling av nye sorter/salgsfrø samt vedlikeholdsarbeid på en kvalitativt god og profesjonell måte. Målgruppe for kurset er bønder, gartnere, andelslandbrukere og rådgivere som ønsker å delta aktivt i arbeidet for å utvide sortsmangfoldet vårt i grønnsaker.

Arrangører er Oikos – Økologisk Norge, i samarbeid med Solhatt Økologisk Hagebruk, Biologisk-dynamisk Forening, Norsk Senter for Økologisk Landbruk (NORSØK) og Norwegian Seed Savers. Seminaret gjennomføres med støtte fra Landbruksdirektoratet.

 

Hvor: Fokhol Gård, Fokholgutua 216, 2335 Stange
Gode togforbindelser.

Når: 25. – 26. november 2016

Påmelding til: Fernando Mathias Baptista på fernando@oikos.no

Vi ønsker at alle som melder seg på blir med på hele kurset, begge dager. Kurset er gratis og inkluderer alle måltider. Deltakere må kun betale for overnatting, kr. 365,- (i dobbeltrom).

Betaling: Innen 20. november. Du får kontonummer for innbetaling når du melder deg på. Begrenset antall plasser! Førstemann til mølla!
Du kan laste ned invitasjon og program med informasjon om innledere her
PROGRAM – FREDAG 25. NOVEMBER

11.00 Ankomst, registrering og tidlig lunsj

12.00 Velkomst, presentasjon og innledning til seminaret, ved Regine Andersen, daglig leder Oikos – Økologisk Norge

12.30 Planteforedling i praksis: Del 1 – Plantegenetikk, seleksjonsmetoder og sortsvedlikehold med eksempler fra blant annet salat og gresskar, ved Jan Velema, Nederland (på engelsk):

15.00 Kaffepause med noe å bite i

15.30 Norsk frøavl av grønnsaker: Hva er status? Ved Jasper Kroon, Solhatt

16.00 Frøavl og sortsutvikling: To sider av samme sak, ved Tom Harald Eckell, Århus Andelslandbruk

17.30 Samtale – ved Kerstin Pålsson, frødyrker fra Frilund Gård. Her blir det anledning til å stille spørsmål, utveksle erfaringer fra egen praksis og fordype felles temaer.

18.00 Middag

19.30 Norwegian Seed Savers – Hva kan hobbyavlere bidra med i utviklingen av nye sorter av grønnsaker, Ved Stephen Barstow, Norwegian Seed Savers

 
PROGRAM – LØRDAG 26. NOVEMBER

08.00 Frokost

09.00 Planteforedling i praksis: Del 2 – Utvikling av nye plantesorter (hovedtema) og noen ord om foreningen Pro Species Rara (https://www.prospecierara.ch/de/home), ved Jan Velema, Nederland (på engelsk)

11.40 Noen ord om grasrot-initiativer for større plantemangfold rundt om i verden, om bønders rettigheter til såvare og om regelverket i Norge, ved Regine Andersen

12.05 En presentasjon av nye NORSØK og noen overveielser om anvendelse av genressurser fra andre land, ved Susanne Friis Pedersen, NORSØK

12.15 Oppsummering av seminaret, tilbakemeldinger, veien videre, ved Regine Andersen

12.30 Lunsj og avreise

 

invitasjon-planteforedling-skjerm

invitasjon-planteforedling-skjerm1