Kurs i etablering og stell av økologisk kjøkkenhage 2017

Sted: småbruket Nordre Braathu ved Larkollen i Østfold
Når: 4 tirsdager, kl. 18 – kl. 21, april – august

Les mer her

Følg med erfaren økohagebruker gjennom velkstsesongen. Lær deg å opparbeide din egen grønnsakshage. Dyrke dine egne grønnsaker. Opplev gleden av å samarbeide med naturen!

Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. Siden 1995 arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere og hobbygartnere.
Kurset avholdes i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 200 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.

Undervisning foregår både ute i hagen og inne i Kjernehuset, det isolerte undervisningslokale på småbruket. Kjøkkenhagekurset er blitt til et årlig tilbud etter første kurset i 2010.

Nordre Braathu er et småbruk på rundt 30 dekar fulldyret mark samt litt skog to km fra Oslofjorden. Her dyrkes det grønnsaker, bær og eple i liten målestokk. Formering av grønnsaksfrø og planteforedling er andre aktiviteter. Engarealet er leid bort som beite til økologiske kalver og kviger tilhørende bygdas siste melkeprodusent.

Program:

Tirsdag 4. april 2017

Innføring – etablering av kjøkkenhage – næringsforsyning – vekstskifte – grønngjødsling

Tirsdag 25. april 2017

Planlegging – arealbruk – frø/ småplanter – gjødsel – planteoppal – litteratur

Tirsdag 16. mai 2017

Såing på friland – utplanting – stell gjennom sommeren

Tirsdag 29. august 2017

Innhøsting – lagring – kompostering – bærbusker

 

Kursavgift: kr 1.200,-

Antall deltagere: 12 – 18 personer

Påmelding: innen 30. mars 2017

til Hans Gaffke; e-post: hgaffke@broadpark.no , telefon: 90 70 61 04

Vel møtt til et trivelig kurs!