Kosmos, kuhorn og kokkers førstevalg

Denne ØKOUKA blir det hele 3 foredrag om biodynamisk jordbruk!

Til deg som lurer på hva det hele handler om har du nå mulighet til å høre foredrag om Kosmos, kuhorn og kokkers førstevalg – biodynamisk jordbruk? fra bonden Urs Gamper fra Lislerud i Kristiansand 27.september eller i Arendal 28.september -begge dager kl.18.30 under Økouka i Agder, eller bonden Carl Erik Nielsen Östlund fra Skjølberg Søndre KretsløpsgårdÅpen Gård på Helgeseter under Økoveka Bergen!

#økouka #steineruka #biodynamisk #økologisk #biologiskdynamiskforening#vitakkerøkobonden #lislerud #skjølbergsøndre #kosmosogkuhorn#helgeseter #biodynamiskjordbruk