Kore har inngått samarbeid med Vitenparken Campus Ås

Fra kore.no:

Stiftelsen Kore har inngått en samarbeidsavtale med Vitenparken på Campus Ås. Begge stiftelsene jobber med formidling av forskning på mat, landbruk og miljø. Målet med samarbeidet er at kunnskap om mat, matproduksjon og matkvalitet skal bli tilgjengelig for enda flere.

I oktober inngikk vi samarbeid med Vitenparken. Koredatabasen skal holdes oppdatert med den nyeste forskningen, og i tillegg skal vi jobbe med felles arrangement, utstillinger og digitalt innhold.

 

Nyskapende kommunikasjon tar i bruk moderne teknologi. Foto: Vitenparken Campus Ås

 

Gjennom vårt samarbeid om kommunikasjon av forskning på bærekraftig mat og jordbruk ønsker vi å  være et nasjonalt forbilde for nyskapende forskningskommunikasjon.

-Elise Matilde Lund, daglig leder i Stiftelsen Kore

 

Levende matjord

Et av de første samarbeidsprosjektene er tegnefilmen Levende matjord. Prosjektet handler om biologisk liv i matjorden, og målet er å øke barn og unges forståelse av matjordens nytte og verdi. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning og våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord. Jord er en begrenset ressurs, som betyr at tap og degradering ikke er gjenvinnbart innenfor en menneskelig levetid. I jorden foregår komplekse samspill og jordbiologi spiller en viktig rolle i å bestemme mange jordegenskaper. Jordorganismene har en enorm innvirkning på jordas fruktbarhet, plantevekst, jordstruktur, og karbonlagring. Matjorden er også under press fra utbygging av bolig, næring og transportnett. Med prosjektet ønsker vi å lage kunnskapsbasert og populærvitenskapelig informasjon om matjord, som skal bidra til at flere mennesker kan være med i den offentlige debatten om bruk og forvaltning av matjord.

Vitenparken på Campus Ås. Foto: Vitenparken


Om Vitenparken

I hjertet av Campus Ås, inne på universitetsområdet, ligger Vitenparken – et viten- og opplevelsessenter der teknologi, mat og forskning metter sultne mager og hoder. Vitenparken har kafé, arrangementer, utstillinger, bryggeri, veksthus og kjøkkenhage. Vitenparken er en arena som synliggjør grønn verdiskapning, bidrar i å forløse grønn viten og kunnskap, skaper realfagsinteresse og synliggjør forskning til nytte for samfunnet ved hjelp av kreativ, nyskapende forskningskommunikasjon, kunst, kultur og kompetanse innen vitensenterdidaktikk. Vitenparkens skoleavdeling tar imot elever og barnehagebarn. Her lærer barna om alt fra koding og programmering, til sensorikk og matlaging. Vitenparken har også et fritidstilbud til barn og unge, VitenSkolen. Her lærer barn og unge om kodig, bioteknologi, fysikk, matlaging og kjemi.

Besøk Vitenparken sine nettsider.

 

Har du spørsmål angående samarbeidet? Ta kontakt på elise.lund@kore.no.