Kongsgårdseminaret 2019

«Biologisk mangfold» er tema for årets Kongsgårdseminar som avholdes på dagtid 5. mars.
Seminaret er for alle som er engasjert i spørsmål knyttet til bærekraft og samhandling. Vi får høre om noe av arbeidet som gjøres globalt og nasjonalt for å styrke det biologiske mangfoldet, og spesielt i sammenheng med nærmiljø, ressursbevaring, matproduksjon og folkehelse.

Velkommen til et spennende seminar med profilerte foredragsholdere og med tema som omhandler en av de største trusler vi står overfor i et bærekraftperspektiv, nemlig konsekvensene av redusert biologisk mangfold. Seminaret ønsker å bidra med faktaopplysninger og at dialog med deltakerne skal føre til konkrete handlinger som styrker det biologiske mangfoldet.

I tillegg til disse hovedinnleggene får vi høre om landskapsøkologisk byutvikling i Oslo, bienes økosystemtjenester i Oslo, og om Bygdø Kongsgård sin samhandling med Oslo by.
Bygdø Kongsgård er arrangør av seminaret. Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 og Cultura Bank er samarbeidspartnere.

Mer info om seminaret og påmeldingsskjema finnes her: https://www.deltager.no/kongsgardseminaret_2019/ https://www.facebook.com/events/1806009592861316/