Knacks og mirakler

Julehilsen fra Elin og Heidi i Kornsirkel/Gullimunn

O’ Urkorn med din glede!

Julen nærmer seg, og et helt år er gått siden vi måtte stenge dørene på Helios i Trondheim, – i det som hadde vært en ideell andelsbedrift gjennom 45 år.

Hva gjør man videre når en viktig og givende epoke i livet brått tar slutt? En epoke som innebar å få lov til å jobbe med dette som vi har brent for over så mange år, nemlig det biodynamiske og økologiske virke? Jo, da venter man på mirakler. Og av og til kommer disse…

En tidlig vårdag kom en henvendelse fra Gullimunn AS i Nord- Trøndelag, og dermed åpnet det seg en ny verden for oss, mot denne spennende, smaksrike, næringsrike vakre kulturplanten ved navn Urkorn.

Gullimunn består av flere enheter som driver med dyrking, maling, salg og formidling av økologisk urkorn. Men dette kornet vil, i likhet med alt annet korn som dyrkes i Trøndelag, gi ulik bakeevne på melet på grunn av ulikt klima i vekstsesongen. Resultatet er store variasjoner som ikke er standardisert for bakeindustrien. Mye av kornet vil dermed til enhver tid få egenskaper som gjør at det blir problematisk å bake ordinær gjærbakst, noe som igjen vil bety at kornet automatisk blir kassert som dyrefôr. Siden dette er korn av meget bra kvalitet, er det et problem at så lite av dette kornet blir brukt til menneskeføde, ikke minst når det gjelder matutnytting og miljømessige hensyn.

Derfor er målet og ønsket for Gullimunn å utnytte hele kornet uansett bakeevne. Og her kom altså vi to inn i bildet. Vi dannet Kornsirkel DA, og sammen med Gullimunn er vi nå i gang med å lage en arena for urkornets fremtid i Trøndelag. Gjennom foredrags- og kursvirksomhet, og gjennom å bygge nettverk for alle som på en eller annen måte er interessert i å jobbe for urkornets fremtid.

Og ikke minst er vi to i Kornsirkel DA i gang med oppgaven å utvikle ulike typer produkter som er egnet for bruk av dette urkornet. Alle typer ‘sprøbrød’ er ideelle å bake med urkornmel. Så nå har vi utviklet vårt første produkt som akkurat er ute på testsalg i markedet, – et tynt knekkebrødsnacks ved navn ”Gullknacks”,- et alternativ til potetgull og annet snacks. Veien videre vil bestå i ytterligere produktutvikling, både flere typer knacks, knekkebrød og flatbrød. Vi ønsker å involvere flere bakeri i det videre utviklingsarbeidet, som Rotvoll Bakeri og Røra Bakeri for produksjon av knekkebrød og flatbrød. Dette er et spennende forskningsarbeid, for urkornet kan ha sine mystiske, merkelige utfordringer, men det blir desto større glede og bedre smak når det først lykkes!

Målet vårt med dette prosjektet har også hele tiden vært å involvere flere biodynamikere inn i nettverket. Så nå har allerede to gårder i Trøndelag planer om å starte prøvedyrking av urkorn. Så da håper vi at de lykkes med dette, og at vi på sikt også kan få knacks og knekkebrød av Demeterkvalitet.

Vi har vært så heldige å få leie på Melhus bakeri i denne forsøksperioden. Gullimunn AS er prosjektledere, og vi i Kornsirkel DA er prosjektansvarlige. Tanken er å få til et samarbeid med Melhus bakeri fremover for akkurat denne type knacksproduksjon.

I vår jakt etter bakere som har kunnskap om å bake sprøbrød, kom vi gjennom tilfeldige og ikke-tilfeldige veier i kontakt med den franske bakeren Emanuel Rang, som driver Åpent bakeri i Oslo. Å bake sprøbrød er nemlig en egen bakekunst. Vi ble tatt imot med åpne armer av bakeriet, bakerne og Emanuel, som ønsket å jobbe sammen med oss om dette prosjektet. Emanuel er unik når det gjelder åpen innovasjon og nettverksbygging. Han er veldig engasjert i Losæter, som er et bybondeprosjekt midt i Bjørvika, der det blant annet også dyrkes urkorn.

Sammen med Emanuel hadde vi nylig vårt første bake- og urkornnettverksmøte i Trondheim, der vi i Kornsirkel inviterte Rotvoll bakeri, Melhus bakeri og Gullimunn. Vi besøkte Landsbystiftelsen Rotvoll og Finnes kafè på Lilleby, – Trondheims nye grønne bydel. Der fikk vi servert nydelig urkornbrød fra bakeriet av Heidi Bjerkan, og fikk deretter omvisning i hennes nye restaurantprosjekt. En glødende inspirasjonsdag for alle som var med.

På nyåret kommer Emanuel til Trøndelag for videre prøvebaking og utvikling. Da blir det også lansering av det nye urkornmelet fra Gullimunns 2017- produksjon. Urkorn kan betraktes på samme måte som vin; årgang med ulike smaksvariasjoner. Vårt sprøbrødprosjekt vil også være en del av dette, der ferdige produkter vil få sin unike smaks-opplevelse, litt ulik fra år til år.

Nok en spennende kontakt ble for ikke lenge siden etablert med Pilegrimsleden. Urkorn og pilegrim er to ord som klinger godt sammen. Lederen i denne organisasjonen ble inspirert av oss til å jobbe for å fremme urkornet som bærekraftig grunnelement i matserveringen på leden. Dette inspirerer selvsagt oss ekstra, da vårt mål er at urkorn skal bli en del av den norske bevisstheten.

Vi ser for oss mange unike muligheter fremover for prosjekter og samarbeid med ulike aktører innenfor Urkorn; Den Nye Vinen!

 

-Elin og Heidi,
Kornsirkel