Jordfruktbarhetskurset med VitalAnalyse

Etter et fullsatt jordfruktbarhetskurs i 2017 arrangeres det på nytt i 2018.
Kurset er et samarbeid mellom VitalAnalyse, Martin Beck, Grüne Brücke og Wenz Academy. Kurset blir arrangert på lokale vertsgårder der teori kombineres med praksis på gårdene.

Kurset arrangeres over fire moduler og ni dager.

Last ned kursbrosjyre her:
https://vitalanalyseno.files.wordpress.com/2017/11/flyer-jordfruktbarhetskurset-2018_web.pdf

Jordas fruktbarhet bygges opp i fem trinn:
1. trinn: Få næringsstoffene i likevekt
2. trinn: Holde et kontinuerlig grønt plantedekke
3. trinn: Få grønngjødslinga til å flatekompostere
4. trinn: Styre og stimulere de mikrobielle prosessene i jorda
5. trinn: Holde kulturplantene sunne og i god vekst

Kurset gir mulighet til – i både teori og praksis – å lære hvordan vi med en utvidet forståelse av matjorda og plantedyrkinga kan bygge ei fruktbar jord, vitalisere kulturplantene, og øke avlingene.

Vi følger kulturplantene gjennom dyrkingssesongen, og vurderer hvor godt de fem trinnene lykkes.

Modul 1: Grunnlaget for ei fruktbar jord
• En balansert næringsstoffsammensetning i jorda er forutsetningen for god jordstruktur og fruktbarhetsdannelse
• Betydningen av ulike plantearter for jordfruktbarheten
• „The Soil Food Web“
• De huminstoffdannende prosessene
• Reduksjon og oksidasjon – det energetiske habitat i jorda
• Observere og måle jordas stoffskifte
• Dyrkingseksempel – permanente grønne system

Kursavgift (ekskl. MVA):
25 000 kr inkl. alle måltid over ni dager. (21 000 kr for siste års deltakere og ansatte i samme organisasjon; 16 000 kr for familiemedlemmer og studenter). Overnatting er ikke inkludert i prisen.

Påmelding innen 2. januar til:
Veronica Lilliehöök, veronica@vitalanalyse.no, mobil 480 80 126 eller JM Vibhoda Holten, vibhoda@vitalanalyse.no, mobil 916 98 010