jordfruktbarhetskurset 2021

Vårt styremedlem Vibhoda Holten skal igjen avholde et kurs om regenerativt jordbruk og jordfruktbarhet sammen med den kjente Tysk/Danske landbruksrådgiver og biodynamiker Martin Beck. Kurset er både teoretisk og praktisk og går over flere samlinger.

Oppstart 15.-16. mars. Påmeldingsfrist 20. februar.

I løpet av vekstsesongen vil du lære å:

  • forstå det viktigste faglige grunnlaget for ei fruktbar jord
  • vurdere tilstanden i jorda (spadeprøve) og hvordan dyrkingstiltak påvirker den
  • bruke resultater fra jord- og plantesaftanalyser til å dyrke planter med sterkt rotsystem med mindre sjukdom og skadegjørere
  • bruke planter og mikrobiologi til målrettet å binde inn karbon i jorda i form av humus, og redusere nedbrytningsprosesser i jorda (bl.a. nitrattap)
  • integrere husdyra på gården, slik at disse bidrar til å bygge humus, og gjør melk-, kjøtt- og eggproduksjonen klimavennlig igjen
  • lage jordforbedrende midler tilpasset gården (ferment m.m.) for å stimulere jordbiologien og styre de mikrobielle prosessene i jorda
  • stimulere plantevekst og motstandskraft ved hjelp av vitaliserende bladsprøytinger
  • måle og øke kvaliteten på kulturplantene for å oppnå bedre produkt- og fôrkvalitet

Les mer her