Jordforbindelser – Summer of Soil

Fra juni til august ble Summer of Soil arrangert i Ytterjärna, en time sør for Stockholm. Her ble jordas egenart og tilstand diskutert fra morgen til kveld, og kunnskap og engasjement koblet sammen som grunnlag for handling.

 

Levende jord som utstilling

– Jord er en absolutt fantastisk og uunnværlig substans. Den bærer på en måte hele fortiden i seg, samtidig som den sørger for fremtiden ved at den gir oss mat, sier Lucy Carver. Hun har hatt hovedansvaret for utstillingen Living Soil Exhibition, som holder åpent frem til 15. august. Hun har bakgrunn fra statsvitenskap, utviklingsstudier, filosofi og musikk i tillegg til hagebruk. Nå er hun én av seks unge mennesker som har arrangert Summer of Soil. Ved siden av utstillingen, har sommeren budt på en rekke praktiske kurs og et fem dager langt Living Soil Forum.

 

Carver står foran en mosaikk av jordbærplanter, modne salathoder og fargerike blomster som danner ytterveggen av utstillingen. Bygningens bærebjelker er kledd med paller, stoff og et vell av ulike planter. Det avlange rommet er delt inn i flere små rom ved hjelp av rader med duftende krydderurter og tomatranker som strekker seg mot taket.
– Plantens formål er å gro. Alt vi trenger å gjøre er å sørge for gode vekstvilkår, god jord, sier hun.

 

Opplev matjorda

Gjennom utstillingen har Carver og hennes medarbeidere hatt ønske om å gi de besøkende både kunnskap om og opplevelse av hva matjord er. I et eget jordlaboratorium kan store og små oppleve jorda gjennom å kjenne, lukte og se på jord og vekster gjennom mikroskoper og ulike installasjoner. Maisplanter har fått vokse i høye glassmontere som åpenbarer for oss maisens meterlange røtter der de snirkler seg nedover gjennom jorda.

 

– Det er morsomt og spennende å jobbe med en dynamisk utstilling. Den utvikler seg fra dag til dag, den krever jevnlig stell, og vi kan høste mat fra den, sier hun. Og utstillingen har truffet en nerve hos de besøkende. – Mange kommer innom flere ganger. Gjerne to ganger i løpet av en dag, noen kommer til og med en tredje gang, forteller hun.

 

Stor interesse, dystre utsikter

I løpet av en måned har flere enn 4000 mennesker vært innom utstillingen, deltatt på kurs i matlaging, hagebruk og birøkt, eller bidratt til utviklingen av Living Soil Forum. Jord er tydeligvis et tema som interesserer oss.

– Hvorfor matjord? Vi spør Pieter Ploeg, prosjektkoordinator for Summer of Soil.

– God matjord innebærer et yrende liv. En teskje inneholder milliarder av mikroorganismer: Smådyr, alger, sopp og bakterier. Sammen danner de et avansert system, forteller han. – De grønne plantene omdanner solenergi i organisk materiale. Det organiske materialet fortæres av jordorganismene og omdannes igjen til ny matjord og næring tilgjengelig for planterøttene. Næringen tas opp i plantene; i blomster, frukt, bær, løk, korn og røtter – i vår mat, og ender til sist i våre kropper. Nesten all maten vår er frembrakt av matjorda. På den måten er vi svært nært knyttet til matjorda, sier Ploeg. Den kan forklare interessen.

– Men allikevel klarer vi ikke å ta vare på den. Til nå er en fjerdedel av verdens dyrkede jord ute av drift. Årsakene til dette er komplekse, men hovedårsaken er måten vi driver landbruk på i verden i dag. Bruk av kunstgjødsel, giftige sprøytemidler, tunge maskiner og dyrking av monokulturer, medfører at jorda pakkes og det naturlige livet i den brytes ned. Dette har negative konsekvenser både for matproduksjon og klimaet, forteller Ploeg. – En omlegging til bærekraftig, økologisk landbruk vil være et av de viktigste grepene for å bedre klimaet i verden, sier han. Endringen av dagens praksis bør skje ut fra samarbeid mellom mennesker fra hele matkjeden: Bønder og hagebrukere, bakere og kokker, forbrukere, distributører, forskere og byråkrater.

 

En kjærlighetshistorie

På Living Soil Forum var folk fra hele matkjeden møtt opp og delte kunnskap og erfaringer med hverandre. Martin Fellkvist, biodynamisk bonde på Skilleby Trädgård, var blant disse.

 

– Hvordan skal vi mennesker forbinde oss med jorda igjen? For meg er arbeidet med jorda en kjærlighetshistorie. For å få en følelse for jorda, må jeg kjenne den. Kjenne hvor tung den kan være når det har regnet, eller hvor tørr den blir av vind og solskinn, følge utviklingen i komposten. Arbeid er den beste måten å forbinde seg med jorda på. Om du bare arbeider nok med den, blir du kanskje bonde du også, sa Fellkvist og rettet blikket mot salens 130 tilhørere.

 

Fellkvist leverer hver dag biodynamiske råvarer til flere lokale spisesteder og restauranter i Stockholm. Til gjengjeld lager de det beste de kan ut av det. Järna Kafe er en av de nærmeste kundene. For kokken Johan Andersson er det disse råvarene som er utgangspunktet fra menyen. – På tallerkenen ser du alltid hva vi har i Järna akkurat nå. Maten forteller oss: Dette er det vi har. Dette er hvordan det smaker. Dette er hva vi gjør her, forteller Andersson. For ham er bonden,Martin Fellkvist, intet mindre enn en helt.

 

 
 
 
 
 
 
 
Pieter Ploeg i samtale med Vandana Shiva under Living Soil Forum.
 
 
BERAS – mot et økologisk, bærekraftig jordbruk

På Skilleby trädgård bidrar Fellkvist også til jordforskning innenfor rammene av det EU-støttede prosjektet BERAS Implementation (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society). I første fase konsentrerte prosjektet seg om forskning og implementering av et bærekraftig jordbruk rundt Østersjøen. Resultatene var svært gode og nå blir det geografiske nedslagsfeltet utvidet. Prosjektet blir nå internasjonalt. Også Norge er i ferd med å bli med, først gjennom de fem fylkene rundt Oslofjorden.

 

”Et virkelig holdbart jordbruk må virke i overensstemmelse med de grunnleggende økologiske prinsippene: Fornybar energi, sluttede kretsløp og et biologisk mangfold.” Det skriver prosjektkoordinator for BERAS Artur Granstedt i sin bok Farming for the Future. Til grunn for denne måten å drive jordbruk på ligger økologisk kretsløpsjordbruk, en agronomisk metode som restaurerer landbrukslandskapet i ballanse med de naturlige, økologiske livsprosessene. Dette er i følge Granstedt framtidens jordbruk.

 

Tekst: Julia Smit

 

Kilder

BERAS Implementation

FAO (2011): Scarcity and degradation of land and water: growing threat to food security. New FAO report profiles the state of the natural resource base upon which world food production depends

Granstedt, Artur (2012): Farming for the Future: With a focus on the Baltic Sea Region. Kan lastes ned her

Pimentel, David (2009): Reducing Energy Inputs in the Agricultural Production

Pimentel, David (2006): Soil Erosion: A Foor and Environmental Threat?

Summer of Soil

Bilder fra Summer of Soil finner du på dere Facebook-side