Introduksjon til biodynamisk birøkt

 

Er du nysgjerrig på biodynamisk birøkt?

Introduksjon til biodynamisk birøkt er et introduksjonshefte basert på Biologisk-dynamisk Forenings to kurs i biodynamisk birøkt i 2015. I heftet kan du bl.a. lese om hva biodynamisk birøkt går ut på, bisamfunnets liv og et utvalg av Demeter-reglene.

Bestilles på biodynamisk@biodynamisk.no (kr.30+porto)

 

KURS:

Biologisk-dynamisk Forening ønsker å arrangerer et nybegynnerkurs i biodynamisk birøkt i juni 2017. Vil du stå på interesselisten? Kontakt: kaarina.borud@biodynamisk.no