Internasjonal biodynamisk landbrukskonferanse 2018

Hvert år arrangeres den biodynamiske landbrukskonferansen, Landwirtschaftlige Tagung, på Goetheanum i Dornach. I 2018 er temaet de biodynamiske preparatene. Sett av datoene 7.-10.februar!

Se skjema for påmelding og fullt program her: Agricultural Conference 2018