ÅRSMØTET I BIOLOGISK – DYNAMISK FORENING PÅ SKYPE!

LØRDAG 28. MARS KLOKKEN 13.00 TIL 15.00

NB: Du må melde deg på årsmøtet for å delta. Dette er nødvendig for at vi skal klare å gjennomføre møtet på Skype. Send din påmelding på epost til Biologisk-dynamisk Forening innen 25 mars på: biodynamisk@biodynamisk.no. Husk å oppgi skype-adressen du ønsker å bli kontaktet på.

Les mer om endringene for årsmøtet her: Årsmøtet for 2020 gjennomføres på Skype  pdf-fil

Utskrifts vennlig program og sakspapirer under her:

ÅRSMØTET I BDF 2020 med program, vedtektsendring og valg.

Årsmelding BDF 2019

Regnskap_budsjett 19_20

Handlingsplan 2020 BDF_endelig

Vedtekter for BDF, oppdatert juni 2019

Referat fra årsmøtet er her: Referat årsmøte 2020 BDF endelig