Innkalling til årsmøte 27.februar 2016

 

Innkalling til årsmøtet 2016

 

Årsmøtet i Biologisk-dynamisk Forening 2016 finner sted den 27.02 2016.

Tid:  12.00-16.00

Sted: Kastellkaféen/Tønsberg Mathus(Slottsfjellmuseet), Farmannsveien 30, Tønsberg.

Årsmøtepapirer, regnskap og budsjett vil bli lagt ut på nettsiden fortløpende.

 

Demeterforvaltningen 2016

Eitta°rig-handlingsplan-BdF-2016

Årsmelding 2015.oppdatert

Budsjett 2016 ÅM Noter

Budsjett 2016 ÅM

Årsberetning for bdf 2015

Driftsresultat 24-02-2016

 

 

PROGRAM:

Kl. 12.30        ÅRSMØTET BEGYNNER.

                      Velkommen, ved Dag Blakkisrud. Daglig leder.

Kl. 12.40        Godkjenning av innkallingen til årsmøtet

Valg av møteleder, referent og to til  å skrive under protokoll

Kl. 12.45        Årsmelding 2015

Godkjenning av Årsmelding 2015

Kl. 13.00        Regnskap 2015

Godkjenning av Regnskap 2015

Kl. 13.30        Ettårig handlingsplan og budsjett 2016

Godkjenning av Ettårig handlingsplan og budsjett 2016.

KL 14.00       KAFFEPAUSE

KL 14.30       Arbeidsinstruks for Demeterforvaltningen.

Kl  14.50        Støttemedlemskap. Forslag til vedtak:  ”Biologisk-dynamisk Forening kan ha støttemedlemsskap. For tiden er årlig kontingent kr 100 for støttemedlemmer.”

Kl  15.10      Endring av § 4 i vedtektene. Forslag til ny ordlyd mht

Demeterforvaltningen: ” Demeterforvaltningen innkalles og

mottar referat fra styremøtene i Biologisk-dynamisk forening”

Kl. 15.20        Tilføyelse til vedtektenes §4.

«OIKOS -Økologisk Norge inviteres til å utpeke et medlem til  styret i Biologisk-dynamisk Forening. BdF har forslagsrett, og vedkommende skal være medlem av BdF»

Kl 15.40          Valg

Kl. 16:00        Årsmøte slutt

 

Eventuelle saker kan meldes til daglig leder Dag Blakkisrud dag.blakkisrud@biodynamisk.no, eller pr brev innen13.Februar. De som ønsker å motta sakspapirene i forkant, kan kontakte Dag Blakkisrud frem til  og med 25.februar. Vi sender gjerne sakspapirene per e-post.

 

Etter årsmøtet vil vi feire våre bønder med en Bondefest, og alle årsmøtedeltagere er hjertelig velkomne! Festen begynner kl.18.00 og er i samme lokale.

 

Vennlig hilsen,

Biologisk-dynamisk Forening

biodynamisk