Innkalling til årsmøte i Biologisk-dynamisk Forening

Innkalling til Årsmøte i Biologisk-dynamisk Forening 2015

Lørdag 18. April 2015. Fokhol Gård, Stange.

I forbindelse med årsmøtet blir det et foredrag/samtale på Fokhol

Kl. 10:00–12:30 Thomas Lüthi: ”Mellom regelverk og utvikling -om Demetergodkjenningen”.

Foredraget er åpent for alle.

Kl. 12:30  Enkel lunsj. Må bestilles på forhånd, innen mandag 13.4.
email til: fokhol@fokhol.no

Kl. 13:30  ÅRSMØTET BEGYNNER.
Velkommen, ved Dag Blakkisrud. Ny daglig leder.

Kl. 13:45  Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokoll

Kl.13:55  Årsmelding 2014
Godkjenning av Årsmelding 2014

Kl. 14:25  Regnskap 2014
Godkjenning av Regnskap 2014

Kl. 14:50  KORT KAFFEPAUSE

Kl. 15:15  Ettårig handlingsplan og budsjett 2015
Godkjenning av Ettårig handlingsplan og budsjett 2015

Kl. 15:45  Valg

Kl. 16:00  Årsmøte slutt

Eventuelle saker kan meldes til daglig leder Dag Blakkisrud, dag.blakkisrud@biodynamisk.no, eller pr. brev til Biologisk-dynamisk Forening, Engebrets vei 3, 0275 Oslo innen 13. april . De som ønsker å motta sakspapirene i forkant, kan kontakte Dag Blakkisrud frem til og med 13.april. Vi sender gjerne sakspapirene per e-post.