innføringskurs i biodynamisk landbruk for markedshagedyrkere

På 2.-4 september holder Biodynamisk Forening et introduksjonkurs for markedshagedyrkere.

På dette kurset vil du få ei teoretisk og praktisk innføring i biodynamisk landbruk slik at du kan komme i gang i egen markedshage eller gård. Kurset har yrkesdyrkere (markedshagedyrkere og bønder) som hovedmålgruppe.

Kursinnhold

 • Introduksjon til biodynamisk landbruk – jordbruk, sosialt, spirituelt
 • To sentrale begrep: gårdsorganisme og gårdsindividualitet
 • Fra gjødsel til kompost av høy kvalitet (praksis)
 • Betydninga av husdyr på gården
 • De biodynamiske felt- og kompostpreparatene (praksis)
 • Jordkultur for ei levende matjord
 • Bruk av utvidete jordanalyser
 • Hva gjør de ulike næringsstoffene – N, P, K, C og S m.fl.
 • Regelverket for biodynamisk landbruk (Demetermerket)
 • Markvandring m/ spadeprøve

Tid: 2.-4. september 2022. Vi starter fredag ettermiddag kl 16 og avslutter etter lunsj søndag ca kl 14.30.

Sted: Søndre Aas gård og miljøsenter, Rosenholmveien 11, 1252 Oslo

Kursavgift: 2000 kroner per person inkl. mva. Enkel overnatting på delt rom er inkludert i kursavgifta. I tillegg kommer 900 kroner for alle måltider fra fredag kveld til søndag lunsj. For de som ønsker er det hotell i nærheten.

Påmelding: Send e-post med navn, adresse, org.nr, mobilnummer, kort om din markedshage/gård, ønske om overnatting og eventuelle spesielle behov (diett, allergier) til biodynamisk@biodynamisk.no innen 22. august. Du vil da få tilsendt faktura, og deltakelse er sikret etter betaling av kursavgifta.

OBS: Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla gjelder. Yrkesdyrkere (markedshagedyrkere og bønder) vil bli prioritert.

Kursledere

 • Eric Brinkhof, biodynamisk bonde/gartner og birøkter, daglig leder i Biodynamisk forening
 • Nathaniel Mead, pensjonert lektor i jord- og plantekultur fra Sogn jord- og hagebruksskule, selvstendig rådgiver med hovedtema kompostering og økologisk/biodynamisk grønnsaksproduksjon. Lærer i BINGN.
 • Vibhoda Holten, selvstendig landbruksrådgiver og kursholder i regenerativt jordbruk og fruktbarhetsbygging i Sunn Jord AS

 

Kontaktpersoner

Vibhoda Holten, mobil 916 98 010

Eric Brinkhof, mobil 483 32 258

 

Seminaret gjennomføres med økonomisk støtte fra Viken Fylkeskommune.