Hva skjer i Biologisk-dynamisk Forening?

Dag Blakkisrud tiltrer som ny daglig leder i Biologis-dynamisk Forening mars 2015. Foto: privat

Idun «skifter beite»

Etter fire år som daglig leder har Idun Leinaas sagt ja til nye oppgaver. Idun har betydd mye for Biologisk-dynamisk Forening, og har utviklet og bygget opp arbeidet. Styreleder Elizabeth Wirsching beklager at Idun slutter, men uttrykker samtidig glede over at Idun fortsetter med jordbruk og ernæring i rammen av bl.a. Debio.

– Idun har gjort en kjempeinnsats som har satt spor etter seg i foreningen, sier Elizabeth.

Hvem blir den nye daglige leder?

Styreleder Elizabeth Wirsching er glad for å kunne fortelle at styret har ansatt Dag Blakkisrud i jobben som daglig leder. Dag er utdannet eurytmist og språkformer, men har også bakgrunn fra landbruk. Han har eksamen som agrotekniker og har vært praktikant på flere gårder, bl.a. hos Einar Grepperud på Frilund gård.

Dag forlater sin stilling som leder av Telenor Kulturarv og tiltrer stillingen som daglig leder i Biologisk-dynamisk Forening 1. mars 2015, og i mellomtiden vil Helene Austvoll fungere som konstituert daglig leder. Styret er takknemlige for at Helene har tatt på seg denne oppgaven, det er en betryggelse for styret, sier Elizabeth.

Helene Austvoll fungerer som konstituert daglig leder fram til mars 2015. Foto: Svein Gunnar Kjøde

Sterkt fundament

På spørsmål om hva som gjorde at Dag ønsket å søke på stillingen i Biologisk-dynamisk Forening svarer Dag: Jeg synes det biologisk-dynamiske er en viktig del av antroposofien. Og kanskje den minst synlige? Jeg har stor respekt for det arbeidet som har vært gjort siden landbrukskurset, og den omfattende erfaringen som ligger bak hver enkelt gård og i miljøet som helhet.

Noe av oppgaven blir å utvikle, ta vare på og formidle denne kunnskapen og erfaringen. Ellers mener Dag at det har vært gjort et sterke arbeide i Biologisk Dynamisk Forening de senere årene, og at det er et godt grunnlag å arbeide videre på. – Med et sterk og engasjert styre, voksende interesse for feltet i samfunnet og dyktige bønder, mener jeg det ligger til rette for en god utvikling fremover.

For mer informasjon, kontakt: Elizabeth Wirsching 476 23 744