HERBAs julenummer med tema jord & ånd – tilgjengelig for bestilling

HERBA har nå lansert sitt julenummer med tema  jord & ånd. Her kan du lese rikholdige reportasjer fra bla. Ommang Søndre, Nordisk Forum i Skillebyholm, vinbonden Meinklang, Food Studios julebord og essay om det kulturbærende jordbruk, dypøkologi, kjøttkraftens gode egenskaper, alternativ julebakst for å nevne noe. Alt er rikt illustrert. For bestilling av HERBA i løssalg eller abonnement/medlemskap gå hit.

Her et utdrag fra HERBAs leder ved redaktør Tord Alexander Viken:

Vinteren er over oss igjen, jordlivet har trukket seg tilbake, gått i dvale, konsentrert sine livskrefter i ventetiden før en ny begynnelse kommer. Vintersolverv, den mørkeste dagen, er dagen vi har feiret i uminnelige tider. Den dagen har fremtiden og håpet i seg, vi vet at det nå går mot lysere tider. Men om vi ser på utviklingen i vår samtid, vet vi at lyset på horisonten nå er lengre unna enn årstidenes naturlige prosess og syklus, verden er mer sammenvevd, vi kan se på fremtiden og ane et skjebnespill. Fremtiden er usikker på mange nivå. Selv vi som nyter av en i historisk målestokk uovertruffen materiell velstand, føler en uro når vi betrakter det ukjente foran oss. Det er noe som skurrer. Vi vet ikke hva som venter, men som mennesker vet vi at som ellers i naturen, har også vår historie sine sykluser, det finnes ingen evig oppgang, det har åndelige tradisjoner siden forhistorien fortalt oss. Kun den menneskelige hybris tror seg usårlig for skjebnespillet.

Men de fleste, konfrontert med hvordan vi behandler natur, dyr og mennesker på denne kloden, og særlig den enorme økologiske ubalansen fra overforbruket av et svinnende naturgrunnlag, vet at vi er på gal kurs. Så hva nå? […]

Resten kan du lese i HERBA 3 – 2013 jord & ånd, velkommen til nye og gamle lesere, vi ønsker en varm og meningsfull julehøytid.

Tidligere nummer av HERBA i samme format, HERBA 2 – 2013, med reportasjer fra bl.a. Oslo Kooperativ kan og bestilles.