Helgesamling for den nye generasjonen bønder

Seminar på Fokhol Gård «Hva er biologisk-dynamisk landbruk og antroposofi?»

Se hele programmet og meld deg på.

 

Med bakgrunn i den praktiske biodynamiske driften på Fokhol Gård skal grunnlagene for biodynamisk landbruk og antroposofi bli lagt frem, i dialog med praktiserende biodynamisk bønder.

Hvorfor jobber du biodynamisk? Hvilke utfordringer har du møtt? Hvorfor er du interessert i det biodynamiske og hvordan kan du jobbe med det/ finne tilgang til det? Hva er antroposofi og hvilket forhold har praktiserende biodynamiske bønder til det? Disse men også dine spørsmål skal blir diskutert.

Seminaret skal i tillegg være en møteplass for utvikling av et nettverk for alle som er interessert i å jobbe med biodynamisk landbruk. Målet skal være å etablere en plattform for å kunne dele kunnskap og inspirasjon, lære av hverandres erfaringer og se på samarbeidsmuligheter i fremtiden.


Program:

På fredag er det ankomst mellom kl. 17 – 18, kveldsmat kl. 18.

Lørdag starter vi dagen med et foredrag av Elizabeth Wirsching «Hva er Antroposofi?». Elizabeth har ledet Ungdomsseksjon i Goetheanum, Dornach i flere år og er styremedlem i Biologisk-dynamisk Forening. Sigune Ingvaldsen og Ola Aukrust forteller deretter om sine erfaringer som biologisk-dynamiske bønder og hvordan de er inspirert av antroposofien. Ola er bonde på Nordgård Aukrust, Sigune er en av forpakterne på Fokhol Gård, og var med i grunnleggelsen av Stiftelsen Fokhol Gård. Begge to er engasjerte i den internasjonale biodynamiske bevegelsen gjennom sitt medlemskap i den internasjonale krets for biologisk-dynamisk landbruk.

Etter disse innleggene er det åpent for våre spørsmål og ideer til temaet. Hva inspirerer deg i hverdagen? Hva er din motivasjon for å drive landbruk? Hva betyr biodynamisk for deg?

På ettermiddagen vil vi gå på tunet sammen med Inger Ivarrud som er forpakter på Fokhol Gård, og se hvordan en biologisk-dynamisk gård blir drevet i praksis. Etterpå tar vi oss en tur til Fokhols biologisk-dynamiske nabogård Alm Østre.
Søndagen vil vi bruke til nettverksdanning. Utfordringer vi møter når vi jobber på en gård er mangfoldige. Fra praktiske og faglige spørsmål i hverdagen, til mellommenneskelige utfordringer, felleskap, samspill mellom gård og samfunn og politiske spørsmål. For å støtte den nye generasjonen av bønder er ideen å skape et nettverk som kan støtte, informere og inspirere. Hvis DU har lyst til å bidra i utvikling av et slikt nettverk har du sjansen til det på søndag. Målet for denne dagen skal være å samle ideene og behovene til et nettverk. Nettverket for den nye generasjon av bønder kan være internasjonalt, med nordisk fokus.
Vi avslutter seminaret med en felles lunsj.

Se hele programmet

 

Artikkel publisert på www.oikos.no av Helene Austvoll
Foto: Biologisk-dynamisk Forening