Hage-workshop på Nordgard Aukrust

VELKOMEN til HAGE – WORKSHOP

Fredag 22. – søndag 24. mai.

nordgardau1

Vi har i seinare år bygd eit ”Urtehagehus”. Dette er vår fleirbrukshall, – for musikk, utstillingar, foredrag, kurs osv. Vi merka at huset krev plass framfor seg, – for uteservering, sitteplassar osv.

Dette vart startpunket for omforming av den gamle urtehagen, og for ein ny hage framfor nybygget. Lars Krantz, kjent for Rosendal i Stockholm og Wij utanfor Gävle var på besøk ein sumar, og laga ein generalplan for oss – sjå skissen til venste. Denne fylgjer vi i store trekk, – mykje er gjort, men mange detaljar står igjen.

nordgardau2

Difor har vi gleda av å invitere til ein ”workshop” med Michael Seddon, gartner og hagebrukslærar, som har arbeidt saman med Lars Krantz.

Workshopen vil bestå av tre delar:

– Foredrag og vandringar for informasjon og inspirasjon, ved Michael Seddon og Ola Aukrust
– Kreative økter med teikning og planlegging
– Praktisk arbeid med stein, grus og jord

Det er mogleg å vera med på delar av helga.

For meire detaljert informasjon, send ein e-post til aukr@online.no

 

nordgardau3
Velkomen til kreativ pinse-tid i Lom!