Framtida er ein verkstad!

Ola Aukrust skrev i Herba 3/2011 en artikkel fra det internasjonale landbruksmøtet ved Goetheanum i Dornach i februar 2011. Her presenteres hvordan inspiratorene Nicolas Perlas, vinner av den alternative Nobel-prisen, og Klaus Otto Scharmer og hans Teori-U sto i sentrum. Scharmers bok Theory U. Leading from the Future as It Emerges (2009) er hittil oversatt til ti språk.

Hele artikkelen fra Herba 3/2011 kan du lese her