Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1.halvår 2018

Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1.halvår 2018