Fortsatt vekst i salget av økologisk mat

Kilde: Landbruksdirektoratet

I første kvartal 2018 ble det solgt økologiske matvarer gjennom dagligvarehandelen for 1,4 mrd. kroner. Dette var ni prosent mer enn i samme periode i 2017.

Høne-674x279 (Copyright: Debio)

 

Salget av økologiske matvarer fortsetter å vokse jevnt. I første halvår 2018 utgjorde salget to prosent av det totale salget der det fins et økologisk alternativ. Dette er en økning fra i 2017, da andelen lå på 1,93 prosent.

Av økomaten vi handler utgjør barnemat (37 prosent) og soya og rismelkprodukter (19 prosent) de gruppene med størst øko-andel.

Meierivarer populært
Nordmenn handlet økologiske meierivarer for 199 mill. kroner første halvår i år, som er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen av yoghurt økte mest, og var like høy første halvår 2018 som hele fjoråret.

Salget av norske økologiske oster økte med 59 prosent første halvår i år, mens salget av tilsvarende ost produsert i utlandet gikk ned med 12 prosent.
Mens salget av økologisk melk, barnemat og egg fortsatte å øke, stagnerte det totale salget av økologiske grønnsaker. Salget av brød og frukt gikk ned.

Økt satsing på økologiske grønnsaker, men lavere salg enn ønsket
Den norske vekstsesongen er kortere for økologiske grønnsaker enn for konvensjonelle. Dermed må det importeres en del for å supplere den norske produksjonen. I tillegg importeres det økologiske grønnsaker som ikke produseres i Norge.

I forkant av sesongen 2017–2018 signaliserte grossister og dagligvarekjeder en økt satsing på økologiske grønnsaker. Salget ble imidlertid ikke like stort som ventet, og en del produkter måtte selges som konvensjonell vare. Til tross for dette var det en økning i salget av norske økologiske grønnsaker på 21 prosent.

Liten økning i produksjonen av økologisk korn, men mye av råvarene i kraftfôret er importert
I 2017–2018 ble det levert rundt 15 000 tonn økologiske korn, erter, oljefrø og åkerbønner til kornmottak. Totale leveranser av konvensjonell og økologisk vare var på rundt 1,26 mill. tonn, så økologiske leveranser utgjorde bare 1,2 prosent av dette.

Med økt salg av økologisk kjøtt og egg har salget av økologisk kraftfôr økt. Målt i mengde var økningen størst for fôr til økologisk fjørfe. Dette skyldes i stor grad økning i produksjonen av økologiske egg. På grunn av liten tilgang på norsk økologisk korn, følger prisen på økologisk kraftfôr i større grad prisen på importerte råvarer enn det prisen på konvensjonelt fôr gjør. Høye importpriser ga spesielt utslag i stor prisøkning på kraftfôr til fjørfe i 2017–2018.

Hele rapporten kan du lese HER: Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer, 1.halvår 2018

Foto på forsiden: Espen Sandsund Seierstad