NFR støtte til deltagelse på forskningskonference sept 2018-1