Om Mikaelsbrevet Tagung2018 Fordypningssem. 3.-4.11.2017