Fordypningsseminar på Fokhol

Invitasjon til fordypningsseminar på Fokhol Gård, 3. og 4. november 2017

 

Fordypningsseminaret er et tilbud om studiearbeid for medlemmer av Biologisk-dynamisk Forening og andre interesserte. Fokhol gård er valgt som fast møtested for fordypningsseminarene.

Vi følger som vanlig årstemaet som hver vår foreslås fra Landbruksseksjonen ved Goetheanum i Dornach, og som leder fram mot det internasjonale landbruksstevne (Tagung) i Goetheanum i begynnelsen av februar. I 2018 er datoene for Landbrukskonferansen 7.-10. februar. Informasjon og program finner du på Landbruksseksjonens hjemmeside.

(Program på tysk og engelsk) 

 

Årstema 2017/18: Preparatene – hjertet i den biodynamiske landbrukskultur

Nå er det selveste kjernen i det biodynamiske jordbruket som er året tema! Preparatene har nå vært brukt gjennom flere generasjoner og mange har erfaringer, tanker og spørsmål knyttet til dem. Og som det heter i invitasjonen til Tagung-2018: ”I dag finnes en ny og frisk interesse for preparatene både blant bønder, gartnere og vinmakere, samt blant konsumenter og i offentligheten. Med det aktuelle årstemaet har vi ønsket å bruke denne situasjonen som en mulighet til å styrke og impulsere preparatarbeidet.”

 

Med utgangspunkt i den oversatte teksten som finnes på Landbruksseksjonens hjemmeside og den vedlagte teksten av Ueli Hurter om årets tema (på engelsk) fra Rundbrief/Circular 111, vil vi på fordypningsseminaret samtale om ulike sider av preparatene. I sin tekst peker Ueli Hurter på hvordan alt som brukes til fremstilling av preparatene finnes i og hentes inn fra omgivelsene –gårdens periferi. De ferdige preparatene – som representerer noe nytt, noe som ikke finnes uten vår bevisste handling – brukes så for å styrke gårdsindividualiteten – selve kjernen i gårdsorganismen. I den oversatte invitasjonen til Tagung skisseres tre ulike innfallsvinkler til utveksling av tanker og erfaringer om preparatene. Her er nok av innfallsvinkler til temaer og utgangspunkt for gode samtaler på fordypningsseminaret.

 

Ta med deg dine refleksjoner, erfaringer og spørsmål og bli med! Ta også gjerne med Landbrukskurset, og vi foreslår å sette løvetannpreparatet i fokus. Det blir også en innledning om Fladenpreparatet.

 

Michaelsbrevet

Sammen med årstemaet står lesning og samtale rundt ett av Mikaelsbrevene sentralt. På dette seminaret vil vi lese ”Hukommelse og samvittighet” med tilhørende ledesetninger 174-176. (”Gedächtnis un Gewissen”, februar 1925.) Noen refleksjoner om dette Michaelsbrevet finnes i Jean-Michel Florins tekst fra Rundbrief/Circular 111 som finnes vedlagt (på engelsk).

Det er ingen forutsetning å ha vært med på tidligere seminar – det er bare å melde seg på. Seminarene åpner opp emner som kan være vanskelig tilgjengelig ved selvstudium.

 

PROGRAM:

 Fredag 3. november

kl.1500     Oppmøte og kaffe

kl 1600     Vi leser fra den oversatte teksten fra landbruksseksjonen og Ellen Spørck-Gabriel innleder om Fladenpreparatet. Samtaler om årets tema.

kl 1800     Kveldsmat

kl 1900     Samtale om årets tema fortsetter.

Som avslutning på kvelden leser vi Mikaelsbrevet fra februar1925: ”Hukommelse og bevissthet”. (’Gedächtnis und Gewissen’).

 

Lørdag 4. november

kl 0800     Frokost

kl 0900     Vi leser Mikaelsbrevet en gang til. Sven-Åke Lorentsson innleder og vi samtaler omkring dette og årets tema.

kl 1230     Lunsj

kl 1330     Samtale fortsetter, oppsummering og avslutning kl 15.

 

VELKOMMEN!

 

VIKTIG: påmeldingsfrist er 28. oktober. Det er viktig for Fokhol å vite hvor mange vi blir!

 

Påmelding til Inger Ivarrud på Fokhol Gård

(mobil: 9022 7082, e-post: inger_iv@hotmail.com)

Kursavgift: kr. 100,- Kost og logi: kr. 700,-

 

Dokumenter:

Om Årstemaet 2017-18 Rundbrief 111 Fordypnsem. 3.-4.11.2017

Om Mikaelsbrevet Tagung2018 Fordypningssem. 3.-4.11.2017

Oversatt Jahresthema 2017-18 Tagung (1) Fordypn.sem. 3.-4.11.2017