Fordypningsseminar på Fokhol Gård 30.-31.oktober 2015

 

Invitasjon til fordypningsseminar på Fokhol Gård, 30. og 31. oktober 2015

 

Fordypningsseminaret er et tilbud om studiearbeid for medlemmer av Biologisk-dynamisk Forening og andre interesserte.

 

Fokhol gård er valgt som fast møtested for fordypningsseminarene, og det er to samlinger hver vinter; en gang i månedsskiftet oktober/november og en gang i siste halvdel av januar. Begge gangene med samme tema.

 

Vi følger som vanlig årstemaet som hver vår foreslås fra Landbruksseksjonen i Dornach, og som leder fram mot et internasjonalt landbruksstevne (Tagung) i Goetheanum i begynnelsen av februar påfølgende år. I 2016 er datoene for Landbrukskonferansen 3.-6. februar. Informasjon og program vil man etter hvert finne på Landbruksseksjonens hjemmeside.

 

fokhol-random-4

 

Årstema 2015/16: Vår Jord – en global hage?

I Landbruksseksjonens omtale av årstemaet heter det: ”I 2016 vil temaet for Landbrukskonferansen være ”Hagen”. Med dette ønsker konferansen å ta opp tidens trender og utfordringer i de ulike feltene av hagevirksomhet (urban dyrking, hageterapi, etc.). Med spørsmålet om Jorden kan betraktes som en global hage, utvides konseptet ”hage” til å omfatte relasjonen vi mennesker har til naturen. Ved også å inkludere det åndsvitenskapelige grunnlaget for biodynamisk jordbruk, vil perspektivet i tillegg rettes mot de altomfattende kosmiske relasjoner vi står i.

Med foredrag, interaktive arbeidsgrupper, ekskursjoner, kurs og utstillinger, vil Landbrukskonferansen 2016 være en plattform for å arbeide med temaet ”hage” fra et kulturhistorisk, økologisk og sosialt synspunkt.”

 

På fordypningsseminaret tar vi dette, og oversatte skriv fra Landbruksseksjonen i Dornach, som utgangspunkt for en samtale om hvordan vi gjennom konseptet ”hage” kan fordype forståelsen av relasjonen menneske-natur-kosmos. (Det er fint om du selv printer ut tekstene før seminaret.)
Her er tekstene: årstema fra Goetheanum styret og fordypningsseminaret

Michaelsbrevet

I tillegg til årstemaet står lesning og samtale rundt ett av Mikaelsbrevene sentralt. På dette seminaret vil vi lese ”Mennesket i sitt makrokosmiske vesen” med tilhørende ledesetninger 168-170. (”Der Mensch in seiner makrokosmischen Wesenheit, januar 1925.)

 

Det er ingen forutsetning å ha vært med på tidligere seminar – det er bare å melde seg på. Seminarene åpner opp emner som kan være vanskelig tilgjengelig ved selvstudium.

 

 

 

PROGRAM:

 

Fredag 30. oktober

kl.1500     Oppmøte og kaffe

kl 1600     Vi leser tekst fra landbruksseksjonen og begynner samtalen rundt årets tema.

kl 1800     Kveldsmat

kl 1900     Samtale om årets tema fortsetter.

Som avslutning på kvelden leser vi Mikaelsbrevet fra januar1925: ” Mennesket i sitt makrokosmiske vesen”.

 

Lørdag 31. oktober

kl 0800     Frokost

kl 0900     Vi leser Mikaelsbrevet en gang til. Samtaler omkring det og årets tema.

kl 1230     Middag

kl 1330     Oppsummering og avslutning kl 15.

 

VELKOMMEN!

 

VIKTIG: påmeldingsfrist er 24. oktober. Det er viktig for Fokhol å vite hvor mange vi blir!

 

Påmelding til Inger Ivarrud på Fokhol Gård

(mobil: 9022 7082, e-post: inger_iv@hotmail.com)

Kursavgift: kr. 100,- Kost og logi: kr. 700,-