Fordypningsseminar på Fokhol Gård 23.-24.januar

Invitasjon til fordypningsseminar på Fokhol Gård, 23. og 24. januar 2015

 

Fordypningsseminaret er et tilbud om studiearbeid for medlemmer av Biologisk-dynamisk Forening og andre interesserte.

Fokhol gård er valgt som fast møtested for fordypningsseminarene, og det er to samlinger hver vinter; en gang i begynnelsen av november og en gang i siste halvdel av januar. Begge gangene med samme tema.

Vi følger som vanlig årstemaet som hver vår foreslås fra Landbruksseksjonen i Dornach, og som leder fram mot Landbrukskonferansen i begynnelsen av februar (Tagung) påfølgende år. I 2015 vil konferansen finne sted 4.-7. februar. (Konferansen er åpen for alle som er interessert i emnet, og alle innlegg blir simultanoversatt til tysk, engelsk, fransk, spansk og italiensk. Program og påmelding på http://www.goetheanum.org/Landwirtschaftliche-Tagung.6716.0.html?&L=zhcjqvwwwouhper)

 

Årstema 2014/2015: Hvordan følges vi med husdyra på en verdig måte inn i framtida?

(Wie gehen wir würdig mit unseren Tieren in die Zukunft?)

(Tekst fra invitasjon til Tagung, oversatt av Berit Swensen)

I landbruket kan husdyra gi mange og store fordeler. Men å holde husdyr byr også på mange utfordringer i dag. For det første dreier det seg om vårt etiske forhold til dyra, for det andre hvordan vi forstår dyras natur og hensikt, og for det tredje hvordan dyreholdet innrettes i det daglige livet på gården.

Som et resultat av industrilandbruket er det en økt oppmerksomhet på dyrevelferd, og etter hvert er det blitt vanskeligere å få aksept også for et sunt dyrehold. All bruk av dyr anses som et misbruk. Hvis vi tenker på det flere tusen år lange forholdet mellom mennesker og dyr, er en slik holdning et uttrykk for at man vender seg vekk fra det kulturelle bildet ”min bror, dyret”. Vi står da med spørsmålet: Hvordan følges vi med dyra på en verdig måte inn i framtiden?

For å besvare dette må vi stille følgende spørsmål: Hva er dyras egentlige natur? Hva er deres oppgaver? På mange måter er de tett relatert til oss mennesker. Evolusjonsmessig er vi søsken, og dyreriket, med sin enorme diversitet og spesialisering, har formet grunnlaget for vårt menneskelige, fysiske legeme. Mennesket, med sin evne til åndsutvikling, bærer ansvaret for dyra. ”Vær snill, tem meg!” sa reven til den lille prinsen. Det betyr: ta meg med inn i din kulturelle utvikling. Er vi i stand til dette i dagens landbruk og samfunn?

I naturen skaper dyra ulike tilholdssteder. Hver dyreart skaper og opprettholder sitt habitat. Hvordan skal vi så leve sammen på gårdene slik at et skapes gode ”kulturbiotoper” for dyra? I praksis: Hvordan klarer vi det nødvendige  dyrestellet 24-timer/7-dager? Hvordan går det økonomisk? Er det mulig å avle fram en gårdsspesifikk besetning?

Dette er spørsmål vi sammen vil belyse på Landbrukskonferansen 2015 (Tagung) gjennom foredrag, samtaler i arbeidsgrupper, forskningsberetninger og opplevelsesskisser. Den nyeste utviklingen fra hele verden vil bli presentert slik at den kan bli en inspirasjon for vårt liv og arbeid med dyra.

 

Michaelsbrevet

I tillegg til årstemaet står lesning og samtale rundt ett av Mikaelsbrevene sentralt. Denne gang tar vi for oss brevet ”Hvor er mennesket som tenkende og erindrende vesen?” (“Wo ist der Mensch als denkendes und sich erinnerndes Wesen?”, GA 26) med tilhørende ledestninger 165-167.

 

Det er ingen forutsetning å ha vært med på tidligere seminar – det er bare å melde seg på. Seminarene åpner opp emner som kan være vanskelig tilgjengelig ved selvstudium.

 

PROGRAM:

 Fredag 23. januar

kl.1500     Oppmøte og kaffe

kl 1600     Vi leser tekst fra landbruksseksjonen og begynner samtalen rundt årets tema.

kl 1800     Kveldsmat

kl 1900     Samtale om årets tema fortsetter.

Som avslutning på kvelden leser vi Mikaelsbrevet fra januar1925: Hvor er mennesket som tenkende og erindrende vesen

Lørdag 24. januar

kl 0800     Frokost

kl 0900     Vi leser Mikaelsbrevet en gang til. Samtaler omkring det og årets tema.

kl 1230     Middag

kl 1330     Oppsummering og avslutning kl 15.

VELKOMMEN!

 

VIKTIG: påmeldingsfrist er 17. januar. Det er viktig for Fokhol å vite hvor mange vi blir!

Påmelding til Inger Ivarrud på Fokhol 

(mobil: 9022 7082, e-post: inger_iv@hotmail.com)

Kursavgift: kr.100,-  

Kost og logi: kr. 700,-