Fordypningsseminar på Fokhol 25. – 26. januar 2019

Invitasjon til fordypningsseminar på Fokhol Gård

Fordypningsseminaret er et tilbud om studiearbeid for medlemmer av Biologisk-dynamisk Forening og andre interesserte. Fokhol gård er valgt som fast møtested for fordypningsseminarene. Det er ingen forutsetning å ha vært med på tidligere seminar.

Vi følger som vanlig årstemaet som hver vår foreslås fra Landbruksseksjonen ved Goetheanum i Dornach, og som leder fram mot det internasjonale landbruksstevne, Tagung, i Goetheanum i begynnelsen av februar. I 2019 er datoene for Landbrukskonferansen 6.-9. februar. Informasjon og program finner du på https://www.sektion-landwirtschaft.org/

 

Årstema 2018/19:
Landbruksøkonomi – mellom gårds-individualitet og verdensøkonomi.
Biodynamisk landbruk som kilde til relasjoner og en kilde til verdiskaping

Land-Wirtschaft – zwischen Hof und Welt – Internationale Jahreskonferenz der biodynamischen Bewegung

 

Michaelsbrevet

Sammen med årstemaet står lesning og samtale rundt ett av Mikaelsbrevene sentralt. På dette seminaret vil vi lese” Dentilsynelatende utslukning av åndserkjennelsen i den nyere tid”med tilhørende ledesetninger 177-179.

 

 

PROGRAM:

Fredag 25. januar

kl.1500    Oppmøte og kaffe

kl 1600    Samtaler om årets tema

kl 1800    Kveldsmat

kl 1900    Samtale om årets tema fortsetter

Som avslutning på kvelden leser vi Mikaelsbrevet

 

Lørdag 26. januar

kl 0800    Frokost

kl 0900    Vi leser Mikaelsbrevet en gang til.  Samtaler omkring dette og årets tema

kl 1230    Middag

kl 1330    Samtale fortsetter, oppsummering og avslutning kl 15

 

 

VIKTIG: påmeldingsfrist er 19.januar. Det er viktig for Fokhol å vite hvor mange vi blir!

 

Påmelding til Inger Ivarrud på Fokhol Gård (mobil: 9022 7082, e-post: ingerivarrud@gmail,com)

 

Kursavgift: kr. 100,- Kost og logi: kr. 900,-

 

 

VELKOMMEN!

 

 

 

Årstema 2018/19:
Landbruksøkonomi – mellom gårds-individualitet og verdensøkonomi.
Biodynamisk landbruk som kilde til relasjoner og en kilde til verdiskaping

Hva er jordbrukets rolle lokalt, regionalt og globalt økonomisk liv? Hva er din jobb med den naturen økonomien produserer? Hva er naturens jobb med menneskene den ernærer? Er det en spesifikk biodynamisk tilnærming til en landbruksøkonomi? Med det årlige temaet «Landbruksøkonomi» ønsker vi å gi oss selv oppgave å se nærmere, forstå bedre og handle mer i partnerskap.

Gården er en liten økonomi i seg selv. Spesielt har den biodynamiske gården målet, å gi seg selv og å oppnå, en viss uavhengighet til omverdenen. Kan vi, i tilstrekkelig grad, forstå denne søken etter biodynamisk selvforsyningslandbruk? Hvor og hvordan kommer biodynamisk selvforsyning og bærekraftig produktivitet til liv? Hver gård er også integrert i en regional økonomi. Ikke hver gård kan lagre, male og bake sitt eget korn, og ikke hver gård kan foredle sin egen gårdsmelk eller ha sin egen gårdsbutikk. Det store flertallet av Demeter og økologiske produkter når forbrukeren via en verdiskapende verdiøkende kjede. Samarbeid med bearbeidingsselskaper, så vel som grossister og forhandlere har kommet fram på de mest forskjellige måter, de siste tiårene. Som et resultat, har samarbeidsløsninger blitt dannet mange steder. Den assosiative økonomien er en søsterimpuls av det biodynamiske, og dette slektskapet har en sterk sosial designimpuls-effektiv og har bidratt betydelig til utviklingen av den økologiske matbutikken, de siste 30 årene.

Innen dette har en dramatisk utvikling pågått de siste tre år. Økologiske produkter, og nå også stadig mer Demeter-produkter, blir tatt opp av kommersiell handel. Man snakker om konvensjonaliseringen av det organiske markedet. Hvordan reagerer vi på denne utviklingen? Kan vi initiere et annet nivå av assosiativ økonomi i regional bioteknologi- og Demeter-handel? Hva er de første tilnærmingene? Hvor ble de første prototypene utviklet for spørsmålet om prising, for spørsmålet om bevisst bro mellom produsenter og forbrukere, for spørsmålet om bedriftsfinansiering, for eiendomsspørsmålet?

På gårdene selv er det ulike former for gårdsprosessering og direkte markedsføring. Siden begynnelsen av den biodynamiske bevegelsen har den bevisste og økonomisk nødvendige orienteringen mot samspillet med forbruker, i økonomien vært et kjennetegn på bevegelsen vår: nye former utvikles igjen og igjen helt opp til CSA-landbruket. Det er mange spennende og stimulerende historier fra alle land og alle disipliner å fortelle.

Biodynamikk er en universell tilnærming som kan tas og implementeres individuelt i alle regioner, klima og kulturer og til og med fører til individualisering av gården. Vi blir bedt om å tenke og handle ikke bare regionalt, men også over hele verden. Ikke bare ens egen gård er grunnlaget for produksjon, men hele jorden som et levende vesen. Ikke bare stille ens egen sult, men sulten av alle mennesker på denne jorden. Hva er vårt bidrag til verdenssultproblemet? Hvordan designer vi Sør-Nord-overføringen av Demeter-produkter? Hva er vårt bidrag til utvinningen av det globale matssystemet? Hva må gjøres slik at økologiske matvarer virkelig mater verden, ikke bare når det gjelder magepåfylling.

Det blir stadig tydeligere at landbruket ikke bare er ansvarlig for primærproduksjon av mat, det påvirker også for eksempel drikkevannskvalitet og klimabalanse. Landbruk har en økologisk innvirkning langt utover de stedene hvor den faktisk opererer. Hvor langt har utviklingen og implementeringen av «sannkostnadsregnskap» utviklet seg? Dette forholdet er gyldig, ikke bare økologisk, men også økonomisk: landbruket er som økologisk- og biodynamisk livs-vitenskap balansepolen til den ressurskrevende industrien. Hvis du måler landbruket bare ved sitt bidrag til BNP, vil du savne makroøkonomisk betydning og ytelse. Kan det systematisk viktige bidraget fra landbruket til hele økonomien bli anerkjent og formulert?

 

Rask oversettelse av Inger Ivarrud og Ellen Spørck Gabriel. Originaltekst på tysk se:

https://www.sektion-landwirtschaft.org/arbeitsfelder/jahresthema-der-sektion/einzelansicht