Fordypningsseminar på Fokhol

Invitasjon til fordypningsseminar på Fokhol Gård

26.januar kl.15 til 27.januar kl.15

Fordypningsseminaret er et tilbud om studiearbeid for medlemmer av Biologisk-dynamisk Forening og andre interesserte. Fokhol gård er valgt som fast møtested for fordypningsseminarene.

Det er ingen forutsetning å ha vært med på tidligere seminar – det er bare å melde seg på. Seminarene åpner opp emner som kan være vanskelig tilgjengelig ved selvstudium.

Tema for seminaret er de biodynamiske preparatene.

Vi følger som vanlig årstemaet som hver vår foreslås fra Landbruksseksjonen ved Goetheanum i Dornach, og som leder fram mot det internasjonale landbruksstevne (Tagung) i Goetheanum i begynnelsen av februar. I 2018 er datoene for Landbrukskonferansen 7.-10. februar. Informasjon og program finner du på Landbruksseksjonens hjemmeside.

(Program på tysk og engelsk) 

 

Årstema 2017/18: Preparatene – hjertet i den biodynamiske landbrukskultur

Nå er det selveste kjernen i det biodynamiske jordbruket som er året tema! Preparatene har nå vært brukt gjennom flere generasjoner og mange har erfaringer, tanker og spørsmål knyttet til dem. Og som det heter i invitasjonen til Tagung-2018: ”I dag finnes en ny og frisk interesse for preparatene både blant bønder, gartnere og vinmakere, samt blant konsumenter og i offentligheten. Med det aktuelle årstemaet har vi ønsket å bruke denne situasjonen som en mulighet til å styrke og impulsere preparatarbeidet.”

 

Med utgangspunkt i den oversatte teksten som finnes på Landbruksseksjonens hjemmeside og den vedlagte teksten av Ueli Hurter om årets tema (på engelsk) fra Rundbrief/Circular 111, vil vi på fordypningsseminaret samtale om ulike sider av preparatene. I sin tekst peker Ueli Hurter på hvordan alt som brukes til fremstilling av preparatene finnes i og hentes inn fra omgivelsene –gårdens periferi. De ferdige preparatene – som representerer noe nytt, noe som ikke finnes uten vår bevisste handling – brukes så for å styrke gårdsindividualiteten – selve kjernen i gårdsorganismen. I den oversatte invitasjonen til Tagung skisseres tre ulike innfallsvinkler til utveksling av tanker og erfaringer om preparatene. Her er nok av innfallsvinkler til temaer og utgangspunkt for gode samtaler på fordypningsseminaret.

 

Ta med deg dine refleksjoner, erfaringer og spørsmål og bli med! Ta også gjerne med Landbrukskurset, og vi foreslår å sette løvetannpreparatet i fokus. Det blir også en innledning om Fladenpreparatet.

 

Michaelsbrevet

Sammen med årstemaet står lesning og samtale rundt ett av Mikaelsbrevene sentralt. På dette seminaret vil vi lese ”Hukommelse og samvittighet” med tilhørende ledesetninger 174-176. (”Gedächtnis un Gewissen”, februar 1925.) Noen refleksjoner om dette Michaelsbrevet finnes i Jean-Michel Florins tekst fra Rundbrief/Circular 111 som finnes vedlagt (på engelsk).

Det er ingen forutsetning å ha vært med på tidligere seminar – det er bare å melde seg på. Seminarene åpner opp emner som kan være vanskelig tilgjengelig ved selvstudium.

 

Tillegg: vi vil ta for oss kapittel 5 i landbrukskurset i stedet for kun løvetannpreparat.

 

Dokument: Fladen preparat

 

Påmelding til Inger Ivarrud på Fokhol Gård

(mobil: 9022 7082, e-post: inger_iv@hotmail.com)

Kursavgift: kr. 100,- Kost og logi: kr. 700,-

 

Dokumenter: (fra seminaret 3.-4.nov)

Om Årstemaet 2017-18 Rundbrief 111 Fordypnsem. 3.-4.11.2017

Om Mikaelsbrevet Tagung2018 Fordypningssem. 3.-4.11.2017

Oversatt Jahresthema 2017-18 Tagung (1) Fordypn.sem. 3.-4.11.2017