Et skritt videre mot en ny nordisk generasjon biodynamiske bønder

BINGNs sommerseminar ble holdt sist helg i pittoreske omgivelser i Lom på Nordgard Aukrust gård. Her møttes nærmere 20 mennesker for å diskutere initiativet for en biodynamisk landbruksutdannelse i Norden.

Initiativet tar primært sikte på å utvikle en grunnleggende landbruksutdannelse innenfor biodynamiske landbruk for de nordiske landene, her inkludert Finland og Island. BINGN (Biodynamic Initiative for the New Generation – Nordic) tok utgangspunkt i det amerikanske BING, og ble startet på initiativ av fire engasjerte kvinner i den biodynamiske bevegelse her i Norge. Siden har man hatt flere møter for å diskutere og avklare hva en slik utdannelse bør inneholde, og hva egentlig det biodynamiske landbruket og levevei skal innebære for fremtiden. Sentrale i prosjektet er Laura Klemme og Clemens Gabriel, som har reist rundt og besøkt over 50 gårder i Norden med tanke på praksisplasser og styrking av nettverket mellom de biodynamiske gårdene.   Seminaret på Norgard Aukrust skulle både inspirere og være et forum for videre diskusjon omkring utdanningsprosjektet som har som målsetning å starte opp i februar 2014.

Diskusjonen vil fortsette under Nordisk Forum som skal avholdes på Skillebyholm i Järna, 15 – 17. november senere i år.

I tillegg til møteaktiviteten og herlige måltider, fikk deltagerne et godt innblikk i driften på tradisjonsrike Aukrust i løpet av helgen, og fikk oppleve en tur i Jotunheimen i særdeles vakkert sommervær.

Mer om dette sommerseminaret kommer i førstkommende HERBA i slutten av september.