Eit nyskapande landbruk

Korleis kan landbruket møte utfordringar innan klima, miljø og helse, og samtidig vere ein attraktiv leveveg i eit moderne samfunn? Dette er spørsmål som vert diskutert på seminar om utfordringar og løysingar i landbruket fredag 15.mars i Aurland.

Oikos – Økologisk Norge inviterer, i samarbeid med Biologisk-dynamisk Forening og Sogn Jord- og hagebruksskule, til seminaret «Eit nyskapande landbruk» i Aurland 15.mars 2013, i samband med Aurlandsseminaret 16.-17.mars.

Landbruk med meining og løysingar for eit moderne samfunn er nokre av tema som vert diskutert.

Påmeldingsfrist er 28.februar. Fullstendig program og elektronisk påmelding finn du her