Dyrking som styrkar livsprosessane

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Hagetidend har intervjua Berit Swensen i sitt siste nummer av bladet. Swensen er forfattar av boka “Et levende mangfold“.

I boka skriv ho: «For å lykkes i sine bestrebelser er biodynamikeren opptatt av sammenhenger, for eksempel sammenhengene mellom alle organismer i jorda; mellom jord og planter, planter og lys, dyr og mennesker, gård og samfunn, livet og kosmos. Han forsøker å forstå sammenhengene slik at det komplekse samspillet kan styrkes på en positiv måte.
Biodynamisk jordbruk har i det praktiske arbeidet mye til felles med andre økologiske driftsformer. Fravær av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel, samt et ønske om høy grad av selvforsyning av fôr og gjødsel, er viktige felleselementer. Men det finnes også noen særtrekk. At krefter fra universet tillegges stor betydning for jord, planter, dyr og mennesker, og at det dynamiske samspillet mellom disse kreftene og de sansbare fenomener her på Jorda forsøker styrket gjennom ulike tiltak, er spesielt for den biologisk-dynamiske driftsformen. Dette har sin bakgrunn i Landbrukskurset, en serie på åtte foredrag som ble gitt av Rudolf Steiner i 1924».

I artikkelen i Norsk Hagetidend får ein innblikk i det biodynamiske hagebruket, og kva tankar Swensen har gjort og gjer seg om arbeidet i sin eigen hage.

Artikkelen i si heilheit kan du lese her.

Boka “Et levende mangfold”, kan bestillast ved å sende e-post til idun.leinaas@biodynamisk.no. Pris: 350 kr inkl.porto.