Demeterforbundet offisielt stiftet


Den 23.mai var en stor dag for Demeter i Norge. Bønder, kokker, restauranter, foredlere, grossister og folk med tilknytning til det biodynamiske møttes til foredrag, bærekraftig måltid, mingling og til sist, men ikke minst – stiftelsen av Demeterforbundet. Møtet fant sted på idylliske Gartneriet på Bygdø Kongsgård, en solvarm dag i en inspirerende omgivelse.

De siste to årene har BdF arbeidet med opprettelsen av et Demeterforbund. Det har blitt opprettet et interimsstyre, det har vært mange møter og et forslag til vedtekter er skrevet. Stor takk til interimsstyret ved Gustavo Parra de Andrade, Runa og Harel Gafni og Johan Kridih for sin innsats!

Den 23.mai ble arbeidet tatt et stort steg videre og nå er Demeterforbundet offisielt stiftet. Denne dagen holdt Klaus Loehr-Petersen (Biodynamisk Forening i Danmark og leder av Nordisk Forskningsring för biodynamisk Odling) foredrag og berettet hvordan Demeter-arbeidet er organisert i Danmark. BdF hadde premiere på kortfilm om kretsløpsjordbruk og Camilla Wilse fra Coco´s kjøkken på Berle serverte et nydelig bærekraftig måltid med flere biodynamiske ingredienser.

BdF eier varemerket Demeter i Norge og lisensierer dette fra Demeter International. Demeter ble opprettet allerede i 1928 som eget varemerke for de biodynamiske produktene, og merket har stått for fair-trade, kvalitet og miljøbevissthet siden.
BdF har som eier av merket i Norge både en rett og en plikt til å kreve inn avgift på en vare som er merket som Demeter. Denne avgiften går direkte til Demeter Internationals arbeid, utviklingsprosjekter og juridisk beskyttelse av merket. Til nå har det ikke vært noen avgifter, BdF har kun betalt inn avgift for gårdene.

Målet med Demeterforbundet er å opprette et bedriftsmedlemskap for alle som omsetter, produserer og foredler Demeter-varer i dag. Distribusjonsløsninger har manglet innen det biodynamiske helt siden Helios ble avsluttet. Et Demeterforbund vil kunne skape grunnlag for samarbeid og løsninger innen distribusjon og omsetning av Demeter-varer i Norge.

Det er ikke ønskelig med et byråkratisk organ som krever inn kroner og øre slik det gjøres i mange andre land, så forslaget er at bedriftene selv ønsker å være med i Demeterforbundet og bidra til Demeter. Det handler blant annet om å ta et større ansvar globalt sett. Demeter er så mye mer enn et klistremerke på et produkt!

Demeterforbundet er altså bedriftenes medlemsorganisasjon, BdF er for de private medlemmene, og Debio er sertifiseringsorganet for biodynamiske varer.

Fra venste: Totto Solvang, Johan Kridih, Urs Gamper, Camilla Wilse.

 

Denne kvelden ble det nye styret valgt inn med rungende applaus. Urs Gamper tar rollen som leder av Demeterforbundet, Totto Solvang og Johan Kridih er styremedlemmer og Camilla Wilse går inn som varamedlem. Det er flott å få så bred kompetanse inn i Demeterforbundet!

 

Gartneriet, Bygdø Kongsgård.

Alle foto: Kaarina Borud

 

 

Møtet er støttet med midler fra Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.