Demeter Norge

9. November har Demeter Norge inngått en avtale med Solhatt AS som dyrker og forhandler økologiske og biologisk dynamiske såvarer. Dette er et historisk skritt for Biologisk dynamisk Forening. Nesten alle Demeter-organisasjoner i verden opererer med en slik avtale, som legger opp til å få inn et bidrag for importerte Demeter varer. Demeter-organisasjonene sikrer seg en økonomisk basis for å kunne forvalte og markedsføre Demeter-merket i Norge. Etterspørsel etter Demeter-produkter har blid enorm og vi i Biologisk dynamisk Forening har et stort ønske til å mer synligjøre biologisk dynamiske produkter her i Norge.
Demeter Norge skal nå ta kontakt med alle økogrossister og forhandlere i Norge for å lage en forpliktende avtale med Biologisk dynamisk Forening.

Bilde: Eva Bühler fra Demeter Norge og Loes van Alphen fra Solhatt