De rødgrønne viderefører satsing på økologisk landbruk

Arbeiderpartiet og Senterpartiet bekrefter at de står ved målet om 15 % økologisk landbruk og forbruk i Norge. – Vi er svært tilfreds med at dette ble stadfestet, siden det bare er SV av de rød-grønne som har framhevet dette målet i sitt partiprogram, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos -Økologisk Norge og ordstyrer for debatten.

 

 

Stor interesse – tydelige politiske skillelinjer

Biologisk-dynamisk Forening og 14 samarbeidsorganisasjoner arrangerte paneldebatt med sentrale partipolitikere i går, 26. august. Det var full sal på Litteraturhuset i Oslo, og en ekstra sal med TV-overføring måtte åpnes. 600 mennesker fulgte debatten live på nett-TV, og flere hundre har sett den etterpå.

Målet med debatten var å klargjøre hvilke av de ulike partiene som ville få fortgang på den økologiske satsningen i Norge. Partipolitikerne fikk muligheten til å holde en appell til slutt, for å overbevise økobevisste velgere om å stemme på dem.

– Det er usedvanlig mye som står på spill ved dette valget, sa Regine Andersen i sin innledning til debatten. Ut fra de signalene som har vært gitt så langt, står vi i fare for å miste målet vi har hatt for vår økologiske satsning, og virkemidlene som har vært satt inn. Det ville bli et gedigent tilbakeslag, sa hun. – Mer enn noen sinne trenger vi klare mål og solide virkemidler.

 

Kort oppsummering:

• De rød-grønne (SV, AP og SP) bekrefter at 15 %-målet for økologisk landbruk og forbruk innen 2020 skal videreføres.

• Venstre er mest konkret og vil ha 17 % økolandbruk og -forbruk innen 2020.

• SV, Venstre, MDG og KrF mener at det offentlige må bruke sin forbrukermakt til å kjøpe økomat.

• Venstre og MDG vil kutte momsen på økologisk mat, for å øke utvalget.

• Rødt vil ha mer økolandbruk, fordi den høye konvensjonelle produksjonen går på beskostning av miljø og ressursbruk. MDG var også inne på dette i sin appell.

• Høyre og Frp vil ikke ha noen satsning på økologisk, og mener at markedet må bestemme. De holdt likevel døren på gløtt, og sa at det ikke nødvendigvis innebærer at de vil stryke virkemidlene om de kommer til makten.

Se mer: Vurdering av partienes programmer og uttalelser: Hva mener de politiske partiene om økologisk mat og landbruk?

Paneldebatten om en økologisk framtid – se alt eller deler på nett-TV

 

 

Artikkelen er hentet fra www.oikos.no