Bli med som arrangør av Åpen økologisk gård 2018

Har du selv en økologisk eller biodynamisk gård dere vil vise fram på Åpen økologisk gård til høsten? Meld dere på nå!

Tekst: Marte Guttulsrød

Vil du være med og bidra til å skape et større engasjement og spre mer kunnskap om økologisk og biodynamisk mat og landbruk?

Da kan du bli med på arrangementet Åpen økologisk gård, en unik mulighet for deg som arrangør til å dele verdifull kunnskap og erfaring med de som besøker gården din. I fjor var 11 500 publikummere innom et Åpen økologisk gård-arrangement.

Åpen økologisk gård er et årlig arrangement i regi av Oikos – Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening.

Alle som vil arrangere Åpen økologisk gård kan melde seg på ved å fylle ut dette skjemaet og sende til marte@oikos.no innen fredag 16. mars.

Det er i år plass til totalt 25 arrangører. Her gjelder førstekvinne til mølla-prinsippet! Skulle vi motta flere enn 25 påmeldinger, er det tidligere arrangører av Åpen økologisk gård i 2017 som får forrang foran andre da disse kan gjenbruke noe av materiellet (f. eks. kretsløpsplakat og banner).

Del av ØKOUKA

Åpen økologisk gård arrangeres hvert år på sensommeren, og i år oppfordrer vi arrangørene til å knytte sine arrangementer opp mot ØKOUKA som arrangeres rundt om i landet til høsten. På den måten kan man skape mer blest rundt arrangementene og styrke markedsføringen gjennom å bli del av ØKOUKAS program. Kanskje er det også aktuelt å legge et av ØKOUKA-arrangementene til din gård? Kontaktinfo til de ulike ØKOUKAene rundt om i landet finner du her.

Alle som er medlem i Oikos (bli medlem her) eller Biologisk-dynamisk Forening (bli medlem her) kan arrangere Åpen økologisk gård. Vi ønsker deltakelse fra gårder i hele landet! Gården må enten være i karens eller sertifisert hos Debio eller Demeter for å kunne være med under fanen Åpen økologisk gård. Dette er fordi ordet «økologisk» og «Demeter» er beskyttede merkevarer.

For å skape større engasjement og gode opplevelser, oppfordrer vi gårdbrukere og andre medlemmer, for eksempel fra region-, fylkes- eller lokallag, til å gå sammen om arrangementene.

 

Foto Lars Stavnes
Foto Lars Stavnes

Åpen økologisk andelsgård

Vi oppfordrer spesielt andelsgårder til å melde seg på Åpen økologisk gård. Andelslandbruk er en viktig bidragsyter for å spre kunnskap om produksjon av økologisk mat. Gjennom Åpen økologisk gård har du mulighet til å åpne gården din for et enda større publikum, gi forbrukere mulighet til å få nærhet til og kunnskap om økologisk og biodynamisk produksjon og på den måten skape en møteplass mellom produsent og enda flere forbrukere.

En andelsgård har allerede knyttet til seg andelshavere, bønder og gartnere, og har derfor mange som kan bidra med spennende kunnskap på en åpen dag. På Åpen økologisk andelsgård kan man for eksempel legge til rette for å øke kunnskap rundt dyrking og gårdsdrift, og arrangere kurs og foredrag, markvandring og omvisning. Både for de som allerede er andelshavere, men også for andre interesserte, både forbrukere og andre bønder. Åpen økologisk gård gir også en fin anledning for å rekruttere nye andelshavere til andelslandbruket og skape engasjement for modellen i resten av lokalsamfunnet.

Opplevelser og kunnskapsformidling

Åpen økologisk gård er en arena for å skape entusiasme og formidle kunnskap om økologisk og biodynamisk matproduksjon og gårdsdrift gjennom sanseopplevelser. Som publikum og forbruker får man en større nærhet til hvor maten kommer fra og en forståelse for verdien av matproduksjon. Et arrangement kan for eksempel inneholde fortellinger fra bonden, natursti for barn og voksne, kulturelle og faglige innslag, hypping av poteter, smakfull mat, salg av ferske råvarer og gode, lærerike opplevelser.

Årets tema: Innspill?

Hvert år velges et hovedtema for Åpen økologisk gård-arrangementene som arrangørene har ekstra fokus på. Det viktigste kriteriet for valg av tema er at det står sentralt i både økologisk og biodynamisk landbruk og er av aktualitet. Det er også fint at temaet enkelt kan kommuniseres til publikum og skape engasjement. Årets tema vil ha ekstra fokus for årets økosti. I fjor var det vekstskifte som stod på agendaen for arrangementene under Åpen økologisk gård.

11 500 besøkende

I 2017 ble det arrangert 32 flotte Åpen økologisk gård-arrangementer. Arrangementene var fordelt på 16 fylker, hvorav 10 av arrangørene var biodynamiske gårder og 10 var andelslandbruk. Flere av arrangementene ble avholdt under ØKOUKA. Kuslipp på Bygdøy Kongsgård i Oslo og på Skjetlein videregående skole utenfor Trondheim trakk flest publikummere, til sammen i underkant av 6.000 besøkende, og totalt var cirka 11 500 publikummere innom et Åpen økologisk gård-arrangement i fjor. Det er utrolig flott å tenke på!

Ta gjerne en titt på Facebook-siden vår for å se bildeserien som gir et lite innblikk i fjorårets arrangementer. Bildene kan gi god inspirasjon til alle mulighetene som finnes når man åpner gården for publikum for en dag.

 

Foto Lars Stavnes
Foto Lars Stavnes

Informasjon, materiell og forsikring

Oikos – Økologisk Norge har flere års erfaring med Åpen økologisk gård. Informasjon, tips og ideer til arrangementet kan du finne i Handbok for arrangørar av Open økologisk gard, sist oppdatert mars 2017.

Informasjon om materiell til arrangementene vil bli sendt på epost til de påmeldte arrangørene.

Informasjon om forsikring og Mattilsynets meldeskjema ligger her.

Vil du arrangere Åpen økologisk gård i år? Fyll ut dette skjemaet og legg det til som vedlegg til en epost til marte@oikos.no innen fredag 16. mars.

 

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt:

Marte Guttulsrød (prosjektleder): marte@oikos.no / 99 47 91 70

Alexandra Devik (prosjektmedarbeider): alexandra@oikos.no / 24 12 41 10

Kaarina Borud (prosjektleder i BdF): kaarina@biodynamisk.no / 975 64 746

Les mer om Åpen økologisk gård.

Prosjektet arrangeres av Oikos – Økologisk Norge og Biologisk-dynamisk Forening med finansiering fra Landbruksdirektoratet.