Blåfjelldal deler ut PLANTEARVEN-prisen 2013

Årets PLANTEARVEN-pris deles ut på Genressurssenterets seminar om genressurspolitikk på Mathallen i Oslo torsdag 7. november, og det er statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal som vil stå for utdelingen.

Statssekretær Blåfjelldal er også hovedinnleder på seminaret som har tittelen Bønders rettigheter og bidrag til bevaring og utvikling av plantegenetiske ressurser i Norge. Bakgrunn for seminaret er Genressurssenterets rapport med forslag til tiltak for å øke bærekraft og sortsmangfold i norsk landbruk, som ble utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet i fjor.

 

Norge et genressurs foregangsland
Tittel på Blåfjelldals innledningsforedrag er Norge som foregangsland for å utvikle genetisk mangfold i landbruket. Hvordan kombinere bønders innsats for genetisk mangfold med en offensiv genressurspolitikk? Det er stor interesse for seminaret som vil samle en bred gruppe av aktører som har innflytelse på mangfoldet i norsk landbruk.

Foruten bønder og gartnere og deres organisasjoner, vil rådgivere, forskere, planteforedlere, såvareforretninger og institusjoner som arbeider med forvaltning i norsk landbruk være representert. Daglig leder i Biologisk-dynamisk Forening, Idun Leinaas, vil  holde et oppsummerende innlegg med temaet «Mangfoldbønder som pressgruppe for økt mangfold i norsk landbruk».

 

To prisvinnere
Seminaret arrangeres på Mathallen i Oslo fra 0900 til 1700 med Graminor og Oikos – Økologisk Norge som medarrangører. Seminarprogrammet kan lastes opp som vedlegg nedenfor. Påmeldingsfristen er gått ut, men det er noen få ledige plasser.

 

Siden PLANTEARVEN-prisen ble opprettet da Genressurssenteret ble etablert i 2006 har 13 personer og en organisasjon fått denne hederen. Hvem som får årets pris røpes først under utdelingen 7. november, men det kan røpes at det er to vinnere i år, en kvinne og en mann.

 

Les mer om programmet for arrangementet her