Birøktkurs 2015 og 2016

Biologisk-dynamisk Forening ønsker å arrangere kurs i biodynamisk birøkt. Dette vil skje både i 2015 og 2016.

Vår 2015 vil vi arrangere et lite praktisk kurs med plass til 15 deltakere, og høst 2015 vil det arrangeres et teorikurs med plass til 40 deltakere. Det praktiske kurset vil bli holdt i Ådalsbruk.

Vi er i startfasen av planleggingen av dette, mer informasjon og påmelding vil komme senere.

Hvis du er interessert i kurs kan du sende en mail til kaarina.borud@biodynamisk.no

 

Kaarina honning