Biologisk-dynamisk Forening godkjent som fullverdig medlem av det globale Demeter-samarbeidet

Demeter Internationals årskonferanse 2018

 

I nesten en uke i juni representerte Pierre Sachot og Kaarina Borud Norge på Demeter International (DI) sitt årsmøte som i år fant sted i Sveits. Her kommer noen inntrykk fra noen fortettede dager med møter, samtaler og beslutninger.

 

Fullverdig medlem

I mer enn to år har Demeter-arbeidet hatt full fokus i styret og i administrasjonen av Biologisk-dynamisk Forening. Mens Demeter International over årene har utviklet seg til en global organisasjon, har det stått ganske stille i Norge. Men under årskonferansen 2018 fikk arbeidet sin belønning i form av fullt medlemskap i Demeter International.

 

Global vekst

Det har vært en lang prosess å rydde opp i alle formaliteter som måtte på plass før godkjennelsen var et faktum, og det var stor stas å bli applaudert inn som medlem. Andre nykommerne er India og Brasil. På slike årsmøter får vi gleden av å møte hele den biodynamiske verden og mange inspirerende mennesker som jobber for det samme, og vi kjenner at vi er del av noe mye større. Nå er det totalt 19 fullverdige medlemsland og 4 gjestemedlemmer. Vi er en stor familie, en bevegelse som er i sterk vekst.

 

Faglige utfordringer

Under konferansen og det fullpakkede programmet fikk vi blant annet besøke gårder, frøforedlingsfirmaet Sativa, Goetheanum og DOK-forsøkene. Det var arbeidsgrupper som jobber for å utvikle strategier og forbedre regelverket, sertifisering, veiledning og markedsføring samt politiske aktiviteter fremover. Og ikke minst, valg, med en lang liste av endringer og forbedringer ved regelverket. Her får alle medlemsland være med og bestemme utviklingen av det biodynamiske jordbruket fremover. Det er svært ulike utfordringer de forskjellige medlemslandene har, det er spørsmål om alt, for eksempel om man skal få dispensasjon til å bruke kobber på potetavlingen til om kokosmelk kan homogeniseres eller ikke.

 

Takk til Thomas Lüthi

Thomas er kjent for mange i Norge etter lang fartstid i det biodynamiske arbeid. Det er sikkert mange som husker ham bl.a. som lærer ved Skillebyholm og som skattet foredragsholder rundt omkring i Norden og andre steder.

Thomas Lüthi har i år gått av etter mange år som leder. Helmy Abouleish, leder av Sekem i Egypt ble valgt inn som ny leder av DI. Dette er vi glade for!

 

Det er mye spennende på gang i DI, og det er tydelig en sterk arbeidslyst for å gjøre verden til et bedre sted å være. Dette viser seg også i noen av målene og visjonene som DI har satt seg for de neste årene:

 

Vi ønsker et jordbruk:

-som oppfordrer menneskeheten til å ta ansvar for en holistisk utvikling av jorden

-fremmer folk til å leve og jobbe med verdighet, gjensidig respekt og toleranse

-produserer sunn og næringsrik mat og andre jordbruksprodukter som har høy kvalitet og nærer kroppen, sjelen og ånden

-som muliggjør for mennesker å leve opp til sitt individuelle potensial og utvikle deres fulle bevissthet

-som omfavner en materiell og spirituell verden og myndiggjør mennesker til å være bevisst på og integrere kosmiske og jordiske krefter og substanser

 

Her følger noen inntrykk fra årskonferansen: