Biodynamiske gårder trenger sesongarbeidere!

På grunn av covid-19 restriksjonene har også flere biodynamiske gårder kommet i en kritisk vanskelig situasjon. Mange gårder pleier å få praktikanter og sesongarbeidere fra utland. Dette ble allerede en stor utfordring i fjor, men i år er restriksjonene strengere og det har blitt enda vanskeligere å få tak i sesonghjelp.

Har du kanskje mulighet å bidra en uke, to uker, en måned eller lengre, eller kjenner du noen som har lyst til å jobbe meningsfylt, fysisk, avvekslende, utendørs og i samarbeid med andre, gjerne ta kontakt med en av disse gårdene:

Camphill Solborg, Jevnaker, solborg@camphill.no

Aukrust Gård og urteri, Lom, aukr@online.no

Sørgård’n, Eidskog, lenstang@online.no

Fokhol Gård, Stange, fokhol@fokhol.no

Alm Østre, Stange, kontakt@almostre.no

Skrattåsen Gård, Steinkjer, skrataas@online.no

 

Du finner mer informasjon om gårdene på https://www.biodynamisk.no/garder/