Biodynamisk landbruk: kosmos og kuhorn. Hvorfor det?

Velkommen på foredrag om biodynamisk jordbruk!

Du har sikkert hørt om biodynamisk, Demeter, kuhorn og kosmos, men hva er alt dette?
På dette foredraget vil daglig leder i Biologisk-dynamisk Forening gi deg en innføring i hva biodynamisk jordbruk handler om og hvorfor biodynamisk jordbruk spiller en rolle i fremtidens matproduksjon.
Gratis inngang.

Velkommen!

 

Meld deg gjerne på FACEBOOK – arrangementet

———————————————————

Arrangementet holdes i forbindelse med ØKOUKA 2018.

ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Uka vil vise frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag og arrangeres i 2018 i 14 byer/regioner.

11 mat-, landbruk og miljøorganisasjoner står bak Økouka Oslo, som i 2018 består av arrangementer over hele byen i perioden 21. – 30. september.