Biodynamisk gårdbruker søkes til Solborg!

Camphill Landsbystiftelse Solborg er et inkluderende levefellesskap basert på antroposofi.

Vi søker å erkjenne det åndelige i hverdagen slik at livet gir mulighet til menneskelig utvikling i samklang med naturen. Våre verksteder prøver å dekke landsbyens behov i form av gårds- og, skogsdrift, matlagingsgrupper, gartneri, urtegruppe, bakeri og veveri – alle lokalisert i landsbyen.  Landbruket på stedet er drevet etter biodynamiske prinsipper

 

Solborg ligger ca. en time nord for Oslo og grenser til Nordmarka, med utsikt til Randsfjorden og Norefjell.  Til Solborg hører også Almgården. Gården er den største arbeidsplassen for landsbyens beboere og medarbeidere, og er en svært viktig del av landsbyorganismen. Gården har i underkant av 600 daa til skogbruk og et dyrket areal på 170 daa. Derav blir rundt 20 daa brukt til frukt og grønnsaksdyrking. Her bor 8 melkekyr og 50 høner, som forsyner landsbyen med melk og egg. 20 sauer forsyner veveriet med ull og landsbyen med kjøtt. Almgården har vært drevet biodynamisk siden oppstarten i 1979.

For å kunne videreutvikle gården søker vi etter en medarbeider i en full stilling som kan dele ansvaret for gården sammen med vår bonde. Vi leter etter en gårdbruker med kompetanse innen biodynamisk landbruk, alternativt en gårdbruker med bakgrunn fra økologisk landbruk som har interesse og vilje til å tilegne seg kunnskap om biodynamiske landbruksprinsipper.

Stillingen som bonde innebærer blant annet å veilede gårdens praktikanter og landsbyboerne i arbeidet på gården. Sammen sørger medarbeidere og landsbyboere for å skape en god og inkluderende stemning.

Til forskjell fra de fleste andre virksomheter, velger vi å skille arbeid helt fra lønn.

Som medarbeider i landsbyen får man dekket sine behov via naturalytelser som for eksempel kost, losji, transport og lommepenger. Man kan også be om å få dekket individuelle økonomiske behov.

Personlige egenskaper som vektlegges er: førerkort for bil og traktor, løsningsfokus, langsiktig perspektiv, fleksibilitet, norskkunnskaper, gode sosiale ferdigheter og erfaring fra økologisk/biodynamisk gårdsdrift.

 

Ytterligere informasjon om Landsbystiftelsen generelt og om Solborg spesielt, finner du på våre web sider; http://www.camphill.no/hjem/

 

Søknadsfrist: 31.3.2016. – Tiltredelse medio April eller etter avtale.

Søknad med CV sendes per post til:

Camphill LBS Solborg, medarbeidermandatgruppen v/ Lise Anette Molberg Flaten

Solborgveien 12. 3520 Jevnaker. Norge.

Telefon: 0047 970 05 386 E-post: solborg@camphill.no