Bier og blomster, bønder og business

Biologisk-dynamisk Forening minner om seminaret “Bier og blomster, bønder og business” som arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 13. og 14. januar.

At biene, og andre pollinatorer som har en avgjørende rolle for å opprettholde vår matproduksjon, dør i stort antall hele verden over, er et kraftig signal om at noe er galt i dagens jordbruk. Sprøytemidler og monokulturer er påviste årsaker, men kanskje må vi dykke enda dypere inn i problemet: Hvordan påvirkes livsprosessene – selve grunnlaget for  jordbruket – av  effektiviseringskrav og industrialisering? Kanskje må den grunnleggende tenkningen om landbruket og landbrukspolitikken endres for å løse framtidas utfordringer?

I tillegg til flere interessante innlegg, og en forhåpentligvis god samtale mellom publikum og det bredt sammensatte panelet, blir det filmvisning fredag kveld! Filmen “Queen of the sun” viser både utfordringer og løsninger, og er en fascinerende reise inn i bienes verden. Mer om filmen finner du her: http://www.queenofthesun.com/ 

For fullstendig program, klikk her