Bærekraftig matproduksjon på Fokhol Gård

Fra 2014 til 2017 har den svenske forskeren Artur Granstedt forsket på Fokhol Gård på bærekraftig matproduksjon når det gjelder næringsbalanse og klima under norske forhold. Emil Mohr og Morten Ingvaldsen har oversatt rapporten og tilrettelagt den for publisering. Her kommer rapporten: rapport Artur Granstedt-bærekraftig matproduksjon, næringsbalanse & klima