Årsmøtet 2016

Årsmøtet i Biologisk-dynamisk Forening ble holdt den 27.februar 2016 i Tønsberg.

Styremedlemmer 2016:

Elizabeth Wirsching, styreleder
Odd Jarle Stener-Olsen
Lene Stangnes
Pierre Sachot
Jasper Kroon

Vara: Urs Gamper
Styret fikk årsmøtets fullmakt til å utpeke andre varamedlem da Inger Ivarrud ble valgt inn i Demeterforvaltningen.

Demeterforvaltningen 2016

Kerstin Pålsson
Finn Dale Iversen
Nathanael Mead
Inger Ivarrud

DSCF3039

Årsmelding, Handlingplan 2016, budsjett og regnskap ble lagt frem og godkjent.

DSCF3044

DSCF3038

Mange tilhørere på årsmøtet.

DSCF3054

Knut Hallvard Tufte fikk avskjedsblomster og stor takk for sitt arbeid i Biologisk-dynamisk Forening.

DSCF3079

Styreleder Elizabeth Wirsching legger frem endringer i vedtekter.

DSCF3099

Kerstin Pålsson takker Asbjørn Lavoll sin mangeårige innsats i Demeter-forvaltningen. Vi fikk høre dikt av Hans Børli.

Alle styremedlemmene, Odd Jarle Stener Olsen, Jasper Kroon(bildet), Lene Stangnes, Pierre Sachot, Inger Ivarrud(ikke tilstede) og Elizabeth Wirsching fikk også blomsterbukett for sitt gode og viktige arbeid i foreningen.
DSCF3104