NFR Verksamhetsberättelse 2016 Nordisk Forskningsring för Biodynamisk Odling-2