Årsmøte 2021, 27. april – på Zoom

Årsmøteinnkallingen er tidligere sendt ut i Herba. Her kommer årsmøtepapirene.

Tirsdag 27. april kl 17.00-20.00. Ekstraordinært årsmøte kl 20.30-20.40.

NB: Du må melde deg på årsmøtet for å delta. Dette er nødvendig for at vi skal klare å gjennomføre møtet på Zoom. Send din påmelding på epost til Biologisk-dynamisk Forening innen 20. april på: biodynamisk@biodynamisk.no. Du vil da få tilsendt en lenke for å kunne delta.

ÅRSMØTET I BDF 27.4. 2021

signert årsmelding 2020 BDF

signert regnskap 2020 & budsjett 2021

Strategiplan siste versjon 11.2.2021

Handlingsplan 2021 BDF 15.3

Valginstilling 2021 BDF

revisorberetning årsregnskap 2020

Ekstraordinært årsmøte BDF 2021