Innkalling til Årsmøte 2017

Velkommen til Årsmøtet i Biologisk-dynamisk Forening 2017!

 

Årsmøtet vil bli holdt i Prindsensgt.53 i Trondheim den 11.mars fra kl.10.00-13.00.

Nedenfor vil sakspapirene legges ut fortløpende.

 

Innkalling til årsmøtet 2017pdf

Handlingsplan 2017 BdF til årsmøtet

Strategi og handlingsplan 2017 Et landbruk for framtida-til årsmøtet

Årsmelding 2016 BdF 

årsmøtet REGNSKAP 2016